Anmäl skada vid översvämning

Om du har drabbats av källaröversvämning, stopp i avloppet eller annan skada som orsakats av vår vatten- och avloppsverksamhet kan du i vissa fall ha rätt till ersättning. Här kan du anmäla skadan. Här får du också råd om vad du ska göra vid källaröversvämning.

Till Anmäl skada vid översvämning