Swimmingpool

Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Ska du installera en swimmingpool på din tomt? Då finns det några saker du måste tänka på.

Återströmningsskydd

När du fyller din pool måste du ha ett så kallat luftgap installerat så att påfyllningsslangens mynning aldrig når vattenytan. Du får inte lägga en slang på botten och fylla på med vatten eftersom de kommunala dricksvattenledningarna är trycksatta, och skulle trycket i ledningen försvinna tillfälligt eller långvarigt, kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningen och förorena dricksvattnet.

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten har du ett återströmningsskydd installerat för att förhindra att vatten sugs tillbaka in i ledningarna. Detta är dock sällan starkt nog att stå emot trycket från vattenmassorna i en pool.

Tömning

Från privata småpooler, badtunnor och utomhusspa hanteras två typer av vatten: rengöringsvatten och badvatten. Tömning av hela poolen är inte nödvändig, det vanligaste är att du behåller det mesta vattnet över vintern.  Men rengöringsvattnet behöver du ta hand om.

Så här tar du hand om rengöringsvattnet

Rengöringsvatten (från spolning av filter) bör du i första hand använda i din egen trädgård, men du får aldrig riskera att skada grannens dricksvattenbrunn eller att vattnet förs vidare från den egna tomten. Vattnet bör för säkerhets skull antingen avkloreras, eller så kan du vänta några dagar efter senaste klorering så klingar kloret av. Om det inte är möjligt att använda vattnet i trädgården kan vattnet ledas till en dagvattenbrunn (utomhus). Observera att dagvattenbrunnen måste kunna ta emot volymen av vattnet, så du måste tömma poolen långsamt.

Så här tömmer du din pool

Om du måste tömma din pool  (vilket alltså bör undvikas) kan vattnet ledas till en dagvattenbrunn (utomhus). Observera att dagvattenbrunnen måste kunna svälja volymen vattnet, så du måste tömma långsamt. Är du osäker om det är möjligt att leda till dagvattenbrunnen så kontakta oss på Kretslopp och vatten. Vattnet du tömmer i en dagvattenbrunn måste avkloreras, alternativt kan du vänta några dagar efter senaste klorering så att kloret klingar av.

Bygglov

Oftast krävs inte bygglov för poolen. Men det krävs i särskilda fall, till exempel om poolen byggs upp mer än 60 centimeter vid fasaden eller om byggandet innebär en markhöjning runt poolen på mer än en halv meter. För helt nedgrävd pool krävs inget bygglov. Om poolen byggs nära tomtgränsen bör du rådgöra med närmaste granne, men du behöver inte bygglov.

Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet ska du skicka en anmälan till stadsbyggnadskontoret eftersom detta är en anmälningspliktig åtgärd. 

Säkerhet

En pool måste vara säker, inte bara för familjemedlemmarna utan även för små barn i grannskapet som kan förirra sig in på din tomt i ett obevakat ögonblick. Därför ska du sätta upp ett staket runt poolen som ska vara minst 90 centimeter högt och som är svårt att klättra över. Grindar i staketet ska inte kunna öppnas av barn. Ett annat alternativ är att ha ett godkänt poolskydd som klarar vikten av ett barn utan att ge vika.

Mera information

Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) har mycket matnyttig information på sidan Fyll och töm din pool rätt