Avlopp

Avloppsvatten är ett samlingsnamn på vatten som är påverkat av samhället, vatten som har använts. Genom att vi alla tar ansvar för vad som spolas ner i avloppet bidrar vi till bättre miljö och avloppsrening.

Har du en swimmingpool, badtunna eller ett utomhusspa på din tomt? Ska du installera en swimmingpool på din tomt? Då finns det några saker du måste tänka på.

Här kan du läsa om vad du ska göra med giftiga ämnen och avfall som inte hör hemma i avloppet. Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

För att samhället ska fungera och vi ska hålla oss friska är det viktigt att vårt avlopp leds bort och renas på ett miljövänligt sätt.

Fett hör inte hemma i avloppet. Försök alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i soporna istället.

Gryaab ansvarar för driften av Ryaverket och renar avloppsvatten från kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal och Partille. Göteborgs andel av avloppsvatten till Ryaverket är 80 procent.

I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte kan fungera med självfall används lätt trycksatta avlopp – LTA – för att pumpa avloppsvattnet till det kommunala spillvattennätet. Fastighetens LTA-pump med avstängningsventil är Kretslopp och vattens egendom och sköts av vår personal, men fastighetsägaren har ansvar för driften av LTA-anläggningen.