Påverka dina kostnader

Du kan spara pengar och miljön genom att minska din förbrukning av vatten. Se också till att ha rätt storlek på vattenmätaren och läs av den själv.

Spara vatten! Städa torrt, skölj inte disken under rinnande vatten, stäng av vattenkranen medan du borstar tänderna, ta en snabbdusch, vattna inte trädgården i onödan. Att minska din vattenförbrukning är nämligen det mest effektiva sättet att sänka dina kostnader för vatten och avlopp. Dessutom kan du spara 100 kronor per år genom att läsa av din vattenmätare själv. 

Lägre avgift för sorterande system

Om du har ett system där urin och fekalier inte leds till det allmänna nätet utan återförs till jordbruket eller till den egna tomten får du lägre VA-kostnader (vatten- och avloppskostnader). Vid nybyggnation kan du få 20 procent lägre anläggningsavgift fram till förbindelsepunkten. Den rörliga brukningsavgiften minskar med 50 procent.

För att anlägga ett sorterande avloppssystem krävs tillstånd från miljönämnden. De vet också mer om småskaliga avloppssystem och alternativa VA-lösningar.