Om vattenmätare och avläsning

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.

Vad är en vattenmätare?

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Kretslopp och vatten tillhandhåller, äger och monterar vattenmätaren.

Det är bara Kretslopp och vattens personal har rätt att sätta upp, kontrollera och underhålla vattenmätaren samt öppna och stänga servisventil. Om du planerar att ändra vattenmätarens placering måste du först kontakta oss.

Vår personal bär alltid arbetskläder märkta ”Göteborgs Stad – Kretslopp och vatten” och kan alltid legitimera sig. Skulle du vara tveksam när någon uppger sig komma från oss kan du alltid ringa vår driftcentral på 031-368 70 70 för att kontrollera att personen kommer från oss innan du släpper in honom eller henne.

Placera din vattenmätare på rätt sätt

Mätaren ska placeras i ett utrymme som går att låsa och komma åt direkt utifrån eller placeras direkt innanför grundmur. Mätaren ska vara skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Belysning ska finnas. Platsen där vattenmätaren sitter ska tåla spill och läckage av vatten. Ett exempel på en lämplig placering är ett våtrum med golvbrunn. Mätarplatsen måste vara väl ventilerad för att undvika kondens och mögel. Som fastighetsägare ansvarar du för att det finns fungerande ventiler som går att komma åt i anslutning till mätarplatsen.

Avläsning av vattenmätare (ej digital vattenmätare)

Rapportera vattenmätarställningen minst en gång per år till Kretslopp och vatten. Som småhusägare läser du själv av din vattenmätarställning och kan rapportera in via webben. Varje år får du hem ett avläsningskort i brevlådan som påminner om detta. (Detta gäller inte dig som har en digital vattenmätare, dessa läser vi på Kretslopp och vatten av själva.)

Rapportera mätarställning

När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrukning. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justerar vi det på en avräkningsfaktura.

Du ska ange mätarställningen med fem siffror. Kom ihåg eventuella nollor i början. Har du en mätare med åtta siffror är det bara de fem första siffrorna, de med svart bakgrund, som ska läsas av.


Har du en vattenmätare som ser som den på bilden ovan ska du ange alla fem siffrorna som visas på det rörliga mätarverket. Foto: Peter Svenson


Har du en vattenmätare som ser ut som den på bilden ovan ska du enbart ange de fem första siffrorna - de med svart bakgrund till vänster om kommatecknet, på bilden ovan fem nollor - som visas på det rörliga mätarverket. Foto: Peter Svenson

Kunder som själva läser av sin vattenmätare får en rabatt på 125 kronor per mätare och år efter överenskommelse med Kretslopp och vatten.

Ansvar för vattenmätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder. Kontakta Kretslopp och vattens mätarverkstad om vattenmätaren har skadats. Kostnaden för utbyte eller reparation betalas av fastighetsägaren.

Om vattenmätaren fryser sönder

Som fastighetsägare ska du kontrollera din vattenmätare om den sitter i ett ouppvärmt utrymme med risk för frysning av mätare eller ledning. Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas. Behöver vi byta din trasiga vattenmätare är det du som fastighetsägare som betalar för det.

Ska du flytta?

Här kan du som bor i eget hus göra flyttanmälan och samtidigt ändrar du både avfalls- och vatten- och avloppsabonnemang. I flyttanmälan fyller du i slutställningen för din vattenmätare.