Faktura och autogiro för sophämtning, vatten och avlopp

Du betalar för sophämtning, vatten och avlopp på samma faktura (räkning) en gång i halvåret i efterskott.

Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura (den räkning vi skickar till dig), om du inte begär att få två separata.

Anläggningsavgiften betalas endast en gång, när vi ansluter ditt hus till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.

Vi fakturerar i efterskott, varje halvår.

Så här gör du

Vill du ha faktura oftare kontaktar du Kretslopp och vattens kundservice. 

Vill du betala via autogiro kan du registrera det här: betala via autogiro.