Faktura och autogiro för sophämtning, vatten och avlopp

Du betalar för sophämtning, vatten och avlopp på samma faktura (räkning) en gång i halvåret i efterskott.

Rabatt för att lämna vattenmätarställning tas bort 2023

5 december 2022

Tidigare har du som lämnat vattenmätarställning fått 100 kronors avdrag på fakturan en gång om året. Denna rabatt tas bort från och med 2023. På sikt ska alla vattenmätare bytas till digitala vattenmätare som läses av automatiskt. Tills de digitala vattenmätarna är på plats är det viktigt att du fortsätter att lämna mätarställning för att din faktura ska stämma överens med hur mycket vatten du använder.

Läs mer om rabatten som tas bort och att lämna vattenmätarställning här.

Du betalar din avfallshämtning och vatten- och avloppsavgift på samma faktura (den räkning vi skickar till dig), om du inte begär att få två separata.

Anläggningsavgiften betalas endast en gång, när vi ansluter ditt hus till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgiften består av tre delar: servisavgift, tomtyteavgift och förbindelsepunktsavgift.

Vi fakturerar i efterskott, varje halvår.

E-faktura för företagare

Du som är företagare och kund till Göteborgs Stad kan välja att ta emot elektroniska fakturor (e-faktura) för att betala de produkter och tjänster du köper av oss. I stället för en pappersfaktura får du en e-faktura. Här kan du läsa om hur det går till.

Så här gör du

Vill du ha faktura oftare kontaktar du Kretslopp och vattens kundservice. 

Vill du betala via autogiro kan du registrera det här: betala via autogiro.