Detta får du för din VA-avgift

VA-avgiften täcker kostnaderna för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration, planering och information. VA är en förkortning för vatten och avlopp.

Bedragare i VA-verkets namn

23 juli 2020

Kretslopp och vatten har fått veta att personer ringer göteborgare och uppger att de är från VA-verket. Därpå erbjuder de VA-tjänster mot betalning, till exempel spolning av avloppsledningar.

Kretslopp och vatten (fd VA-verket och Göteborg Vatten) arbetar inte med uppsökande betaltjänster via telefon. Våra tjänster ingår i abonnemanget och är taxefinansierade. Då vi behöver göra ett arbete på VA-nätet får du som kund ett brev av oss långt i förväg.

Kontakta polisen om du blir uppringd av misstänkta bedragare.

Vi som bor i Göteborg har ett alldeles utmärkt kranvatten till ett av de lägsta priserna i Sverige. En liter dricksvatten kostar ungefär två öre, och då ingår hemleverans. Jämför gärna detta med priset på bordsvatten i affären.

Kvaliteten på vattnet är alltid den bästa

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och innan det kommer ut ur din kran är det noggrant kontrollerat. Därför kan du alltid lita på att kvaliteten är den bästa, samtidigt som du vet att ditt vatten blir effektivt renat innan det återgår till naturen.

Det du betalar för vattnet täcker bara kostnaderna

Kretslopp och vattennämnden är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna.