Detta får du för din VA-avgift

VA-avgiften täcker kostnaderna för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration, planering och information. VA är en förkortning för vatten och avlopp.

Vi som bor i Göteborg har ett alldeles utmärkt kranvatten till ett av de lägsta priserna i Sverige. En liter dricksvatten kostar ungefär två öre, och då ingår hemleverans. Jämför gärna detta med priset på bordsvatten i affären.

Kvaliteten på vattnet är alltid den bästa

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och innan det kommer ut ur din kran är det noggrant kontrollerat. Därför kan du alltid lita på att kvaliteten är den bästa, samtidigt som du vet att ditt vatten blir effektivt renat innan det återgår till naturen.

Det du betalar för vattnet täcker bara kostnaderna

Kretslopp och vattennämnden är självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna.