Dagvattentaxa

Göteborgs kommunfullmäktige tar varje år beslut om nya avgifter för dagvatten. Här kan du se dagvattentaxan för år 2022. År 2021:s dagvattenavgifter hittar du i pdf:en.

Brukningsavgiften delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du betalar bara för de tjänster du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Detta medför att en del kommer att få betala mer, andra mindre för sina VA-tjänster. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension. Avgiften är i kronor per servisanslutning och år.

Servisdimension dagvatten

 

Kronor per servisanslutning och år

Utan moms

Med moms

Småhus

1 606

2 008

0–160 mm

6 420

8 025

175–180 mm

8 249

10 311

200 mm

10 089

12 611

215–225 mm

14 450

18 063

250 mm

15 363

19 204

300–315 mm

25 689

32 111

350 mm

34 963

43 704

375–380 mm

40 135

50 169

400 mm

45 665

57 081

450 mm

57 798

72 247

500 mm

71 354

89 192

600 mm

102 748

128 434

800 mm

182 664

228 330

1 000 mm

285 415

356 769

1 200 mm

410 997

513 747

2 000 mm

1 141 654

1 427 068

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från sådan allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta är priset 1,96 kr per kvadratmeter och för ej hårdjord yta 0,73 kr per kvadratmeter, båda utan moms.

Avgiften är i kronor för dagvatten från allmän plats.

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Småhus

13 000

16 250

150 / 160 mm

54 000

67 500

200 mm

86 000

107 500

215 / 225 mm

124 000

155 000

250 mm

130 000

162 500

300 / 315 mm

215 000

268 750

400 mm

380 000

475 000

500 mm

595 000

743 750


Tomtyteavgift

Avgiften är 86 kr/m2 tomtyta utan moms och 107,50 kr/m2 tomtyta med moms.

VA-taxorna som pdf:er

Här är anläggningsavgifterna för VA som pdf:

Vatten och avlopp anläggningsavgifter 2022

VA-anläggningsavgifter 2021

Här är VA-taxan med brukningsavgifter, och andra avgifter:

Vatten och avlopp brukningsavgifter 2022

VA-brukningsavgifter 2021

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas: Har du kopplat ditt dagvatten rätt?