Dagvattentaxa

Göteborgs kommunfullmäktige tar varje år beslut om nya avgifter för dagvatten. Här kan du se dagvattentaxan för år 2021.

Brukningsavgiften delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du betalar bara för de tjänster du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Detta medför att en del kommer att få betala mer, andra mindre för sina VA-tjänster. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Avgift i kronor per servisanslutning och år

Servisdimension

Utan moms

Med moms

Småhus

1 270

1 588

0 – 160 mm

5 084

6 356

175 – 180 mm

6 530

8 162

200 mm

7 986

9 983

215 – 225 mm

11 439

14 299

250 mm

12 162

15 202

300 – 315 mm

20 334

25 418

350 mm

27 678

34 597

375 – 380 mm

31 773

39 717

400 mm

36 150

45 187

450 mm

45 753

57 191

500 mm

56 484

70 605

600 mm

81 337

101 671

800 mm

144 598

180 748

1 000 mm

225 931

282 414

1 200 mm

325 343

406 678

2 000 mm

903 733

1 129 666

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från sådan allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta är priset 2 kr per kvadratmeter; för ej hårdjord yta 0,74 kr per kvadratmeter.

Avgift i kronor för dagvatten från allmän plats

Förbindelsepunktsavgift D

Utan moms

Med moms

Småhus

11 000

13 750

150 / 160 mm

45 000

56 250

200 mm

72 000

90 000

215 / 225 mm

103 000

128 750

250 mm

108 000

135 000

300 / 315 mm

179 000

223 750

400 mm

317 000

396 250

500 mm

496 000

620 000

Tomtyteavgift

Avgiften är 72 kr/m2 tomtyta exkl. moms och 90 kr/m2 tomtyta inkl. moms.

VA-taxorna som pdf:er

Här är anläggningsavgifterna för VA som pdf:

VA-anläggningsavgifter 2021

Här är VA-taxan med brukningsavgifter, och andra avgifter:

VA-brukningsavgifter 2021

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas: Har du kopplat ditt dagvatten rätt?