Dagvattentaxa

Göteborgs kommunfullmäktige tar varje år beslut om nya avgifter för dagvatten. Här kan du se gällande dagvattentaxa.

Brukningsavgiften delas upp i dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Du betalar bara för de tjänster du utnyttjar. Har du ingen dagvattenanslutning till det kommunala nätet betalar du inte heller för det. Detta medför att en del kommer att få betala mer, andra mindre för sina VA-tjänster. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, gator, parkeringsplatser och andra hårdgjorda ytor.

Fast avgift för dagvatten

För småhusfastighet betalas fast avgift enligt ”småhus” i tabellen nedan. När två, tre eller fyra småhusfastigheter delar dagvattenservis betalar varje fastighet en småhusavgift.

Den fasta avgiften för övrig fastighet baseras på servisledningens dimension.

Servisdimension Exkl. moms Inkl. moms
Småhus 1 224 1 530
0–160 mm 4 900 6 125
175–180 mm 6 292 7 865
200 mm 7 696 9 620
215–225 mm 11 020 13 775
250 mm 11 720 14 650
300–315 mm 19 596 24 495
350 mm 26 672 33 340
375–380 mm 30 620 38 275
400 mm 34 840 43 550
450 mm 44 092 55 115
500 mm 54 432 68 040
600 mm 78 384 97 980
800 mm 139 352 174 190
1 000 mm 217 736 272 170
1 200 mm 313 540 391 925
2 000 mm 870 940 1 088 675

Dagvatten från allmän plats

Avgift för dagvatten från sådan allmän platsmark som är avsedd för hela stadens behov betalas av den som förvaltar marken. Avgiften baseras på hur stor yta som är ansluten till den allmänna anläggningen och om ytan är hårdgjord eller inte.

För hårdgjord yta är priset 1,57 kr per kvadratmeter, för ej hårdjord yta 0,58 kr per kvadratmeter.

Förbindelsepunktsavgift Exkl. moms Inkl.moms
Småhus 9 240 11 550
150 mm / 160 mm 36 960 46 200
200 mm 58 904 73 630
215 mm / 225 mm 85 472 106 840
250 mm 88 936 111 170
300 mm / 315 mm 147 840 184 800
400 mm 262 188 327 735
500 mm 410 024 512 530
> 500 mm debiteras efter beräkning    

Tomtyteavgift

Avgiften är 59 kr/m2  tomtyta exkl. moms och 73,75 kr/m2  tomtyta inkl. moms.

VA-taxorna som pdf:er

Här är anläggningsavgifterna för VA som pdf:

VA-anläggningsavgifter taxa 2019

Här är den kompletta VA-taxan med både anläggnings- och brukningsavgifter, och andra avgifter:

VA-taxa 2019 

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas: Har du kopplat ditt dagvatten rätt?