Allmänna bestämmelser

Här hittar du bestämmelser för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) som gäller både för dig som fastighetsägare och för Göteborgs Stad.

ABVA – Allmänna bestämmelser för brukande av Göteborgs Stads allmänna vatten- och avloppsanläggning reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och Göteborgs Stad, till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet. Här hittar du den senaste versionen:

ABVA: Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 2017

Här är de föreskrifter som gäller för att ansluta till och bruka den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Göteborgs Stad:

Föreskrifter för VA-taxa 2019

Här har vi i ett häfte sammanfattat det viktigaste av vad du som fastighetsägare bör veta om hur dagvatten ska kopplas: Har du kopplat ditt dagvatten rätt?

Få information om störningar via sms eller telefon

Vi har en telefonitjänst för att informera om akuta driftstörningar, som exempelvis vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om det och registrera dig.