Avgifter för vatten och avlopp

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se priserna för 2018.

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om en särskild taxa för dagvatten. Den gäller från 1 januari 2017. Här kan du se den nya dagvattentaxan.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.

VA-avgiften täcker kostnaderna för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration, planering och information. VA är en förkortning för vatten och avlopp.

Här hittar du bestämmelser för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) som gäller både för dig som fastighetsägare och för Göteborgs Stad.

Du kan spara pengar och miljön genom att minska din förbrukning av vatten. Se också till att ha rätt storlek på vattenmätaren och läs av den själv.