Avgifter för vatten och avlopp

Här kan du läsa om hur vatten- och avloppstaxan är uppbyggd, vad du får för din avgift och hur du kan påverka kostnaderna. Du får också information om din faktura och de allmänna bestämmelser som gäller för vatten och avlopp, ABVA.

Du betalar en fast grundavgift och en rörlig avgift för ditt kommunala vatten- och avlopp. Här kan du se Göteborgs Stads aktuella VA-taxa.

Göteborgs kommunfullmäktige har beslutat om en särskild taxa för dagvatten. Den gäller från 1 januari 2017. Här kan du se den nya dagvattentaxan.

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder och ska betala för. Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte fryser sönder eller utsätts för annan åverkan. Här kan du läsa mer om vattenmätare och vilka regler som gäller.

VA-avgiften täcker kostnaderna för att rena dricksvattnet och avloppsvattnet, de tunnlar och rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för administration, planering och information. VA är en förkortning för vatten och avlopp.

Här hittar du bestämmelser för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) som gäller både för dig som fastighetsägare och för Göteborgs Stad.

Du kan spara pengar och miljön genom att minska din förbrukning av vatten. Se också till att ha rätt storlek på vattenmätaren och läs av den själv.