Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Offentlig konst


Den offentliga konsten som vi alla har tillgång till är en del av vårt demokratiska samhälle. Du som göteborgare - oavsett vem du är och hur du lever - ska ha möjlighet att uppleva konst i din närmiljö.

Göteborg Konst arbetar med offentlig konst i staden

Göteborg Konst kan svara på dina frågor om konstverken i Göteborgs offentliga rum och tar konsten ut i staden genom att:

  • leda och samordna konstgestaltningar utifrån enprocentregeln
  • placera konstverk ur stadens konstsamling på stadens arbetsplatser
  • få göteborgarna att upptäcka stadens konst med Konstkartan Göteborg
  • bjuda in göteborgarna att påverka stadens konst via Charles Felix Lindbergs donationsfond
  • låta barn ta del av konst i sin skolmiljö via Per och Alma Olssons grundskolefond

Enheten Göteborg Konst är en del av avdelningen Kultur och samhällsutveckling inom kulturförvaltningen.

Till Göteborg Konsts hemsida

Charles Felix Lindbergs donationsfond

När köpmannen Charles Felix Lindberg dog 1909 testamenterade han hela sin förmögenhet "till stadens prydande och förskönande". Det är Charles Felix vi kan tacka för Poseidon på Götaplatsen, Karin Boye-statyn vid Stadsbiblioteket och många andra konstverk i Göteborg.

Vart tredje år går det att lägga komma med förslag till fonden om en plats du tycker ska få en konstgestaltning, plantering eller parkanläggning. Det gör du genom att ta kontakt med en politiker i kommunfullmäktige och be hen lägga en motion med ditt förslag för Charles Felix Lindbergs donationsfond. 

Konstsamlingen: konst i offentliga lokaler

Varje år köper staden in konst till stadens arbetsplatser. Det har vi gjort sedan 1947. Det finns med andra ord tusentals konstverk på stadens skolor, förskolor, äldreboenden och arbetsplatser.

Göteborg Konst registrerar, märker, fotograferar och ramar in de inköpta verken. När en arbetsplats inom staden ansöker om att få konst leder Göteborg Konst processen med att välja ut konst från samlingen till platserna.

Konsten köps in på stadens gallerier och andra plattformar för samtida konst, och det är enbart verk av nu levande konstnärer, svenska och utländska, som väljs. 

Per och Alma Olssons grundskolefond

Per och Alma Olsson var ett barnlöst grosshandlarpar som testamenterade delar av sin förmögenhet till staden. Per och Alma Olssons grundskolefond ser till att utvalda skolor dels kan få en konstnärlig utsmyckning av hög kvalitet, dels att barnen får arbeta tillsammans med konstnären.

Enprocentregeln

Sedan 2013 är det ett krav i Göteborgs Stad att förvaltningar och helägda bolag ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Det betyder att en yrkesverksam konstnär ska få i uppdrag att skapa ett konstverk eller en konstnärlig gestaltning i anslutning till platsen där det byggs. Regeln gäller både för bostäder, kontor och offentliga rum som parker, lekplatser, torg och trafikplatser.

Göteborg Konst bidrar med rådgivning och stöd till bolagen och förvaltningarna genom hela processen. Kulturnämnden har ett processägarskap och uppföljningsansvar för regeln.

Konstkartan Göteborg

Konstkartan samlar den offentliga utomhuskonsten i Göteborg. Där kan du läsa mer om verken och konstnärerna. Du kan också upptäcka konsten i olika stadsdelar genom att gå konstrundor. 

Till Konstkartan Göteborg

Till konstrundorna

Kontakta Göteborg Konst

Har du synpunkter eller frågor om den offentliga konsten så kan du kontakta Göteborgs Konst

Besöksadress

Sockerbruket 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90678398718759,57.68880257884957] }, "properties":{ "title":"Göteborg Konst", "content":"Sockerbruket 2" } }]

Postadress

Sockerbruket 5
414 51 Göteborg

Offentlig konst i fokus

Uppleva och göra

Konstkartan Göteborg

Konstkartan samlar den offentliga utomhuskonsten i Göteborg. Där kan du läsa mer om verken och konstnärerna. Du kan också upptäcka konsten i olika stadsdelar genom att gå konstrundor.

Uppleva och göra

Urban konst

Urban konst arbetar för att fler ska få ta del av – och själva skapa – konst i det offentliga rummet.

${loading}