Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt för museer och konsthall


Här hittar du information om aktuella utvecklingsprojekt på Göteborgs museer och konsthall.

Det största magasinprojektet i Sverige

Göteborgs Stad ansvarar för cirka 1,2 miljoner föremål från Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum och Röhsska museet samt flera miljoner bilder och arkivalier. Museerna genomgår just nu en omfattande översyn och inventering av sina samlingar som i framtiden ska omlokaliseras. Det innebär att Göteborgs Stads museer står inför det största magasinsprojektet i Sverige. På museernas webbplatser och sociala medier kan du läsa om flera spännande föremål och upptäckter i våra samlingar.

Konsthallen flyttar – mer tillgänglig mötesplats för samtida konst

Göteborgs Konsthall ska flytta från sitt nuvarande läge vid Götaplatsen och arbetet har startat att ge Göteborg en mer tillgänglig mötesplats för samtida konst. Konsthallen flyttar för att kunna ha utrymme för fler utställningar och bättre personalutrymmen. I nuvarande lokaler går det bara att ha en utställning i taget, vilket gör att Göteborgs Konsthall behöver hålla stängt 14 veckor per år. Kulturnämnden har fattat ett inriktningsbeslut att Göteborgs Konsthall ska flytta in i en befintlig lokal i Slakthuset i Gamlestaden. Higab, Göteborgs Stads fastighetsbolag, kommer att ta fram en förstudie för att djupare undersöka förutsättningarna för att anpassa lokalerna till verksamheten. Besök Göteborgs Konsthalls webbplats för att läsa mer om flytten och tidplan.

Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum – nästa generations konstmuseum

Göteborgs konstmuseum med sina 70 000 verk, som innefattar både klassisk och modern konst, är ett av norra Europas främsta museer för bildkonst. I och med om- och tillbyggnaden kommer museet att omvandlas till en modern konstmuseibyggnad av internationell standard. Göteborg växer och utvecklas och ett om- och tillbyggt konstmuseum bidrar till ett levande konstliv i Göteborg.

Kommunfullmäktige beslutade 2021 att konstmuseet ska byggas om och till för att uppfylla dagens och framtida krav på säkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö. Gestaltningen av den planerade tillbyggnaden tas fram genom en arkitekttävling. Besök Göteborgs konstmuseums webbplats för att läsa mer om arkitekttävlingen, tidplan och själva om- och tillbyggnaden.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor vänligen kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}