Till sidans huvudinnehåll

Det här är Kulturskolan

Här kan du läsa mer om Kulturskolans verksamhet, vårt uppdrag och våra olika typer av kurser.

Du, jag, vi är Kulturskolan!

Kulturskolan i Göteborgs Stad erbjuder kurser och aktiviteter där du som är mellan 6 och 19 år kan sjunga, dansa, arbeta med film, bild, keramik, cirkus, spela teater eller ett instrument och mycket mer. Vårt mål är att du ska få en meningsfull fritid.

Vi utgår från barn och unga

Kulturskolans självklara utgångspunkt är barn och unga. I vår konstnärliga och pedagogiska verksamhet utgår vi först och främst från barnkonventionen, artikel 31, som säger att alla barn och unga har rätt till kultur:

Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations och fritidsverksamhet.

Vi utgår också från de politiska mål som finns i kommunen som säger att barn och unga ska få möjlighet till kulturupplevelser och få utveckla sina skapande förmågor. Kulturskolan vill göra det möjligt för barn och unga att uppleva, upptäcka och uttrycka konst och kultur!

Kulturskolan ska:
  • erbjuda barn och unga i åldrarna 6-19 år en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryckssätt
  • erbjuda en verksamhet av hög kvalitet med möjlighet till såväl bredd som fördjupning
  • erbjuda ett angeläget utbud där verksamheten är flexibel i arbetssätt och form
  • i huvudsak bedriva sin verksamhet på barn och ungas fria tid och bidra till en meningsfull fritid
  • göra det möjligt för barn och unga att vara med och forma verksamheten
  • vara en mötesplats för konstnärlig, personlig och social utveckling där barn och unga från alla delar av Göteborgs Stad kan träffas
  • erbjuda en likvärdig verksamhet som är tillgänglig för alla barn och unga 6-19 år och bidra till en meningsfull fritid.

Kulturskolans verksamhet

Kulturskolan erbjuder olika former av verksamhet. Här kan du läsa om de olika formerna som finns.

Långa kurser

En lång kurs är en kurs har minst 10 kurstillfällen per termin eller 20 kurstillfällen per år. Till dessa kurser behöver du ansöka. En lång kurs kostar pengar och det är vårdnadshavare, god man eller myndig deltagare som betalar. Du hittar alla kurser i vår kurskatalog (kurskatalogen är stängd just nu). Det är också här du ansöker dig.

Läs mer om avgifter för långa kurser

Korta kurser

En kort kurs har cirka 1-9 kurstillfällen per termin och är är kostnadsfria. Du hittar alla kurser i vår kurskatalog (kurskatalogen är stängd just nu). Det är också här du anmäler dig.

Öppen verksamhet

Kulturskolan har också öppen verksamhet  alltså kurser som du inte behöver anmäla dig till. Det är alltid kostnadsfritt, även material ingår. De flesta kurser är öppna för alla som är 6-19 år, men ibland är en del riktade till vissa åldersgrupper.  Kulturskolans öppna verksamhet

Verksamhet tillsammans med skola och fritidshem

En del av Kulturskolans verksamhet har vi tillsammans med skolor och fritidshem. Det är frivilligt och ingår inte i läroplanen. Det är kostnadsfritt att delta.

Lovaktivitet

Under loven har Kulturskolan olika aktiviteter för dig som är 6-19 år. Det kan vara både återkommande kurser eller enstaka tillfällen. Det är alltid gratis att delta. Kulturskolans lovaktiviteter

Våra ämnen och kurser

Kulturskolan har ett brett utbud av kurser och aktiviteter inom olika kulturella och konstnärliga ämnen. Dessa sker på barns och ungas fria tid vilket innebär efter skoldagen, på eftermiddagar, helger och lov.  Du som är mellan 6 och 19 år är välkommen att söka alla kurser i Kulturskolan som är för din ålder.

Undervisningen

Kulturskolans verksamhet sker i större och mindre grupper där vi utgår från dina förutsättningar, behov och önskemål. Om du av särskilda skäl inte önskar vara med i en grupp utan hellre deltar själv så kontaktar du Kulturskolan och talar om det. I vissa fall kan du få möjlighet till detta.

Kulturskolanslärare och pedagoger har gedigen utbildning inom sina ämnen. Många av dem är också utövande konstnärer.

Här finns Kulturskolan

Kulturskolan har verksamhet i Göteborgs Stad fördelat på fyra geografiska områden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Du kan välja att gå kurser över hela staden, oavsett var du bor.

Följ oss gärna på våra sociala kanaler Facebook och Instagram.

Kontakta Kulturskolan

Har du synpunkter eller frågor om så kan du kontakta Kulturskolan.

${loading}