Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighet på badplatser


I Göteborg finns det fem badplatser som är delvis tillgänglighetsanpassade; Askimsbadet, Bergsjöbadet, Hovåsbadet, Härlanda tjärn och Sillviksbadet.

Askimsbadet

Vid Askimsbadet är det relativt korta transportavstånd från parkeringar, strandområdet är plant och det är långgrunt. Vid Askimsbadet finns en 259 meter lång badpir med två ramper på ena sidan för att göra det möjligt för alla att bada. Det finns även ramper ner till stranden som gör det tillgängligt för alla.

Piren på Askimsbadet med en rullstolsramp

Bergsjöbadet

Vid Bergsjöbadet finns en brygga som är tillgänglig för rullstolar som gör att man kommer nära vattnet. Dock finns ingen ramp. Lekplatsen är delvis tillgänglighetsutformad.

Hovåsbadet

Hovåsbadet finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ner i vattnet.

Ramp på Hovåsbadet före rullstolsburna ner i vattnet

Härlanda tjärn

Vid Härlanda tjärn är det relativt korta transportavstånd från parkeringar, strandområdet är plant och det är långgrunt. Vid Härlanda tjärn finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ner i vattnet. Du kommer till rampen genom att hålla vänster efter stranden, om du kommer från parkeringen.

Rullstolsramp ner i vattnet vid Härlanda tjärn

Sillviksbadet

Sillviksbadet är delvis utformat för ökad tillgängligheten. På grund av naturliga höjdskillnader är det tyvärr inte möjligt med full tillgänglighet och användbarhet på alla bad.

Det finns en ramp för personer med rörelsenedsättning ända ut i vattnet och en serpentinformad gångväg ner till stranden från parkeringen. Där finns även en lekplats som är delvis tillgänglighetsutformad.

Rullstolsramp ner i vattnet vid Sillviks badplats

Lilla Amundöns bad för personer med rörelsenedsättning

Idrotts- och föreningsförvaltningen driver Lilla Amundöns bad . Här finns både ett friluftsbad och en varmvattenbassäng med saltvatten.

Utlåning av rullstol

Vid Lilla Amundön finns det möjlighet att låna rullstol. Ta kontakt med idrotts-och föreningsförvaltningen för mer information.

Tillgänglighetsanpassade toaletter

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns på elva badplatser.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om tillgänglighet på badplatser så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}