Till sidans huvudinnehåll

Skötsel och renhållning av badplatser


Under badsäsongen städas badplatserna flera gånger i veckan. De större badplatserna städas ofta flera gånger per dag.

Servicegaranti för kommunens badplatser

Servicegaranti gäller under badsäsongen för kommunens 25 badplatser. Badsäsongen är den tid under sommaren när mest resurser läggs på de badplatser Göteborgs Stad förvaltar. Datumen kan variera något från år till år men sammanfaller oftast med när flest göteborgare är badsugna.

Under badsäsongen är du garanterad att:

 • all utrustning (toaletter, papperskorgar/containers, bryggor) är på plats på kommunens 25 badplatser.
 • badplatsvärdar finns på de större badplatserna.
 • de flesta badplatserna städas en gång om dagen (några städas tre gånger i veckan).
 • det på alla badplatser finns toaletter som stängs tidigast klockan 16.00. På många badplatser finns toaletter som är öppna dygnet runt.
 • vattentemperaturen mäts på de flesta baden. I appen Badplatsen och på badplatsappen.se ser du aktuella vattentemperaturer.
 • livräddningsutrustning finns på alla badplatser.

Beredskap före och efter badsäsong

Stadsmiljöförvaltningen sköter 24 badplatser i Göteborg. Från den 15 maj har stadsmiljöförvaltningen möjlighet att öka skötseln av badplatserna (tömning av papperskorgar och städning). Förvaltningen gör en bedömning om det finns ett ökat behov av skötsel, vid till exempel fint väder. Detta gäller även efter badsäsongen.

Så kan du hjälpa till för att hålla badplatserna fina och badvänliga

 • Anmäl om något behöver åtgärdas, lagas eller bytas ut. Det kan du göra till Göteborgs Stads kontaktcenter via kontaktformuläret eller 031-365 00 00. Du kan också felanmäla via appen Badplatsen.
 • Släng skräpet i papperskorgen, containern eller ta med det hem.
 • Använd Strandstädarkartan för att rapportera att du städat en strand, om det finns behov av att hämta säckar eller om det finns städbehov. Rapportera direkt på platsen du står via appen Strandstädarkartan eller Strandstädarkartan på webben. Tack för din hjälp!
 • Grilla på de fasta grillplatserna. Har du använt en engångsgrill, släck den ordentligt först och släng den i det särskilda engångsgrillstället som finns på platsen.
 • Respektera regler för hundägare på badplatsen. På alla badplatser är det koppeltvång för hundar. På Askimsbadet, Hovås, Härlanda tjärn, Näset, Lilleby, Sillvik och Fiskebäcksbadet är det hundförbud 1 maj–15 september. Du får passera Askimsbadet med kopplad hund från och med den 30 juni 2022. Från den dagen får du även passera den nordligaste delen av Näsetbadet för att komma åt naturområdet.
 • Visa hänsyn och respektera skyltar och regler på badplatserna, det är viktigt för din och andras säkerhet.

Badplatsvärdar

Badplatsvärdar finns på badplatserna under badsäsongen för att hålla rent, städa toaletter, rensa ogräs, svara på frågor från besökare och hjälpa till med enklare omplåstringar. Du känner igen dem på deras gula t-shirts med texten "Badplatsvärd". De finns på plats vid badplatserna 1-7 dagar i veckan beroende på behov. Tänk på att badplatsvärdarna varken är livräddare eller ordningsvakter och har inte ansvar för säkerheten på badplatsen. De har exempelvis inte i uppdrag att hantera felparkeringar, hundförbud som inte följs eller risk för trängsel.

Badvattenkvalitet

Fyra gånger under badsäsongen, från början av juni till slutet av augusti, tar stadsmiljöförvaltningen prover av vattnet vid de kommunala badplatserna. Vattenproverna används för att säkerställa att vattnet är rent och går att bada i. Läs om hur kommunen följer upp vattenkvaliteten vid badplatserna.

Bryggor, badstegar och övrig badplatsutrustning

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för bryggor, badstegar och övrig badplatsutrustning. Felanmäl om något är trasigt. Från det att ditt ärende registrerats ska det vara lagat eller utbytt inom 10 arbetsdagar. Om det behövs reservdelar tar det högst 30 dagar att åtgärda. Vid fel på utrustning/byggnader som inte stadsmiljöförvaltningen ansvarar för vidarebefordras de synpunkterna och felaktigheterna inom ett dygn till berörd huvudman.

Livräddningsutrustning

Livräddningsutrustning ses över var fjortonde dag under vinterhalvåret och varje dag under badsäsongen. Vid fel ska utrustningen vara utbytt eller lagad senast nästa dag.

Toaletter

Toaletterna på badplatserna kan vara både vanliga vattentoaletter och tanktoaletter (liknande utedass) som töms genom slamsugning. Samtliga toaletter är öppna dagligen under badsäsongen, men alla är inte öppna dygnet runt. Under badsäsongen städas toaletterna dagligen.

Tångrensning och borttagning av alger

Inför att badsäsongen startar, rensas alla badplatser från tång. Under badsäsongen rensas badplatserna efter behov. Borttagning av alger och havstulpaner på badstegar och ramper utförs löpande under säsongen men ibland kan tillväxten ske snabbare än vad stadsmiljöförvaltningen hinner åtgärda.

Strandstädning

Från 15 maj till 15 september städar stadsmiljöförvaltningen även längs med stränderna. Städningen utförs med båt och städarna går iland på stränder, kobbar och skär och plockar skräp och även större föremål som flutit iland.

Vill du hjälpa till? Använd Strandstädarkartan för att rapportera att du städat en strand, om det finns behov att hämta säckar eller om det finns städbehov. Rapportera direkt på platsen du står via appen Strandstädarkartan eller Strandstädarkartan på webben. Tack för din hjälp!

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om skötsel och renhållning av badplatser så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}