Till sidans huvudinnehåll

Ordningsregler på badplatser


Det finns en del saker du bör tänka på när du besöker Göteborgs badplatser, för att alla ska trivas.

Hundar på badplatserna

Hundar måste vara kopplade året runt, på samtliga 24 kommunala badplatser. På Askimsbadet, Härlandatjärnbadet, Lillebybadet, Näsetbadet, Hovåsbadet, Sillviksbadet och Fiskebäcksbadet får hundar inte vistas överhuvudtaget mellan 1 maj och 15 september.

Läs mer på sidan Regler för hundägare.

Passera Askimsbadet och Näsetbadet med kopplad hund

Från och med 30 juni 2022 får du passera Askimsbadet med kopplad hund, efter att kommunfullmäktige att ändra Göteborgs lokala ordningsföreskrifter.

Det innebär att du nu får passera badplatsen via den grusade gången (Askims strandväg), ovanför lekplatsen, samt gångvägen till och från parkeringen. Tänk på att det fortfarande är förbjudet att passera badplatsen via gångvägen närmast stranden.

På Näsetbadet gör förändringen i ordningsstadgan att du som hundägare nu får passera den översta delen av området för att komma åt naturområdet

Ridning på badplatserna

Det är inte tillåtet att rida på badplatserna. Det går bra att istället rida på de 70 kilometer anlagd ridväg som finns i kommunen.

Vattenskoteråkning på badplatserna

Du som åker vattenskoter hänvisas till allmänna farleder som är uppmärkta i sjökorten. Den som kör vattenskoter utanför tillåtet område kan dömas till böter. Mer information om vattenskoteråkning finns på Polisens webbplats.

Nakenbad på badplatserna

Kommunen har inga officiella nakenbad men på sydvästra delen av Stora Amundöns och Smithska Udden finns platser där människor av tradition badar nakna.

Dykförbud

Dykförbud gäller från alla bryggor, kajer och anläggningar på badplatserna.

Badförbud

Här får du inte bada:

  • Göteborgs hamnområde. I hamnområdet ingår bland annat Röda Sten och Sannegårdshamnen
  • Göta älv utanför hamnområdet
  • Fiskebäcks fiskhamn
  • Småbåtshamnarna vid Arendal, Långedrag och Saltholmen
  • Fattighusån
  • Lärjedammen
  • Hamnkanalerna i Mölndalsån, Säveån och Lärjeån

Mer information hittar du i de lokala ordningsföreskrifterna under §15.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om ordningsregler för de kommunala badplatserna så kan du kontakta Göteborgs Stad

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}