Till sidans huvudinnehåll
Hästevik badplats med strand, klippor och hav

Badsäsongen


Badsäsongen är den tid under sommaren när mest resurser läggs på stadens badplatser. Datumen kan variera något från år till år men sammanfaller oftast med när flest göteborgare är badsugna.

Badsäsongen 2023

Årets badsäsong är mellan 5 juni och 20 augusti.

Under badsäsongen är du garanterad att

  • all utrustning (toaletter, papperskorgar/containers, bryggor) är på plats på kommunens 24 badplatser.
  • badplatsvärdar finns på badplatserna från 1-7 dagar i veckan beroende på behov.
  • de flesta badplatserna städas en gång om dagen (några städas tre gånger i veckan).
  • det på alla badplatser finns toaletter som stängs tidigast klockan 16.00. På många badplatser finns toaletter som är öppna dygnet runt.
  • vattentemperaturen mäts på de flesta baden. På goteborg.se/hittabad, i appen Badplatsen och på badplatsappen.se ser du aktuella vattentemperaturer.
  • livräddningsutrustning finns på alla badplatser.

Skötsel och renhållning

Stadsmiljöförvaltningen förvaltar 24 badplatser i Göteborg. Redan från 15 maj har stadsmiljöförvaltningen beredskap för att öka skötseln av badplatserna (tömning av papperskorgar/containers och städning). Förvaltningen gör en bedömning om det finns ett ökat behov av skötsel, vid till exempel fint väder. Detta gäller även efter badsäsongen.

Skötsel och renhållning vid badplatserna

Så mäts vattentemperaturen

Stadsmiljöförvaltningen testar en digital lösning för mätning av vattentemperatur vid badplatserna, något som tidigare gjorts manuellt och endast under badsäsongen. Vid 6 badplatser mäts vattentemperaturen automatiskt via sensorer vars data hämtas till appen Badplatsen och badplatsappen.se varannan timma (Fiskebäcksbadet, Bergsjön, Delsjöbadet, Härlanda tjärn, Stora Mölnesjön och Surtesjön). Vid övriga badplatser som ligger vid havet används satellitdata från Copernicus som uppdateras tre gånger om dagen med prognoser som ställs omkring midnatt.

Eftersom detta är en metod förvaltningen testar som alternativ till manuell mätning med termometrar följs också skillnaden mellan sensor- och satellitdata vid Fiskebäcksbadet. Även manuella kontroller görs med jämna mellanrum för att säkerställa att informationen är korrekt. Vattentemperatur är en service Göteborgs Stad vanligtvis bara kan erbjuda under sommaren då extrapersonal är på plats, genom detta är förhoppningen att kunna erbjuda samma service året runt.

Simskola

Svenska livräddningssällskapet arrangerar simskola på några av baden. Mer information finns på sommarsimskola.se.

Vinterbad

Göteborgs Stad har ingen vinterbadverksamhet. Utanför badsäsong är det färre kontroller på livräddningsutrustning, bryggor, stegar med mera. Som tumregel tas alla flytbryggor och stegar bort som är monterade på bryggor för att minimera skador från vinterstorm och is. Alla stegar som är monterade på klippor finns kvar men klipporna kan vara extremt hala på vinterhalvåret.

Havsbad med de bästa förutsättningar för vinterbad med handledare och bra stegar eller trappor finns vid Fiskebäcksbadet, Smithska uddenkajen, Ganlet och längst ut på Lillebybadet. Att bada utanför badsäsong innebär ökade risker och sker på egen risk.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om badplatser så kan du kontakta oss

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}