Till sidans huvudinnehåll
Häst och ryttare på en skogsväg.

Ridvägar


I Göteborg finns ungefär 70 kilometer ridvägar. De flesta sträcker sig över ett stort område, vilket gör att du kan få en fin och sammanhängande ridtur på hästryggen.

Alla ridvägar har grusunderlag, i vissa fall består en del av sträckan av asfalt. 

Ridrastplatser

Längs ridvägarna i Säve Hasselbacke, Mulered, Lunna och Årekärr finns ridrastplatser. Där kan du vila din häst och slå dig ned på sittbänkarna och äta din matsäck. 

Skötsel av ridvägar

Underlaget på ridvägarna ses över kontinuerligt och åtgärdas vid behov.

Här får du inte rida

Kom ihåg att du inte får rida på motionsspår, gång- och cykelvägar eller på badplatser.

Rapportera incidenter vid ridning utomhus

I Göteborgs Stads plan för ridsport 2020 – 2024 är ett av målen att minska incidenter på ridvägar i Göteborg. För att få ökade kunskap om incidenter som sker har Göteborgs Stad tagit fram ett enkelt rapporteringsverktyg som riktar sig till dig som rider i Göteborgsområdet. Verktyget har tagits fram i samarbete med Göteborg och Bohusläns Ridsportsförbund och ridföreningar.

Formulär för att rapportera incidenter vid ridning utomhus

Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024

I december 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om Göteborgs Stads plan för ridsport. Syftet med planen är att kommunens arbete, stöd och insatser ska skapa bäst nytta för utvecklingen av ridsportens verksamhet, anläggningar och ridvägar. Som bilaga till planen finns även ett kunskapsunderlag om ridsporten i Göteborg.

Göteborgs Stads plan för ridsport 2020-2024
Ridsporten i Göteborg - Kunskapsunderlag

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om ridvägar så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}