Till sidans huvudinnehåll

Minska mikroplast på konstgräsplaner

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner.

Gummigranulat som finns på konstgräsplaner är en betydande källa till mikroplastspridning. Granulatet försvinner från planerna med regnvatten, snöröjning och spelare och hamnar i dagvattenbrunnar och omgivande natur. Varje år beräknas i snitt ett halv ton gummigranulat spridas per plan.

Försäljning av granulat förbjuds från år 2031

EU-kommissionen har beslutat att förbjuda avsiktligt tillsatta mikroplaster. Bland annat blir det förbjudet att sälja gummigranulat efter en övergångsperiod på 8 år, alltså år 2031. Syftet är att minska spridningen av mikroplaster till miljön.  Läs mer på Kommunernas konstgräsnätverk.

Så här arbetar Göteborgs Stad för att minska spridningen

Idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för majoriteten av Göteborgs Stads bollplaner jobbar därför aktivt med att minska spridningen. Ambitionen är att det 2030 är nolltolerans mot inköp samt spridning av gummigranulat från konstgräsplanerna. Det vi gör är att:

 • undviker att använda gummigranulat när vi bygger nya eller lägger om befintliga konstgräsplaner
 • prövar nya mer miljövänliga konstgräs- och fyllnadsmaterial
 • kontinuerligt utvärderar nya konstgräsmaterial
 • bevakarandra aktörers val och erfarenheter av alternativa konstgräsmaterial
 • vidtar åtgärder för att minska spridningen från planer där vi fortfarande har gummigranulat, bland annat begränsad snöröjning
 • ställer miljökrav på föreningar som söker investeringsbidrag och/eller kommunal borgen för föreningsägda konstgräsplaner.

Testar nya material

Sedan ett par år testar idrotts- och föreningsförvaltningen nya mer miljövänliga material när det byggs nya konstgräsplaner eller när utslitet konstgräs byts mot nytt.  I dagsläget finns inte något självklart alternativ till gummigranulatet. De alternativ som finns på marknaden är relativt nya och obeprövade.

Runt hälften av idrotts-och föreningsförvaltningens bollplaner kommer att ha alternativt fyllnadsmaterial de närmsta åren. Gummigranulat kommer att finnas på ett antal 11-spelsplaner för att garantera bra spelegenskaper vintertid.

Se vilket fyllnadsmaterial bollplanerna har

Vill du veta vilket fyllnadsmaterial det är på en viss bollplan eller hur fördelningen ser ut mellan olika fyllnadsmaterial?

På sidan Hitta bollplan kan du filtrera på planstorlek, underlag och fyllnadsmaterial.

Planerade konstgräsbyten 2024

 • Kviberg 1 - konstgräs utan fyllnadsmaterial
 • Kviberg 5 - kork och kokos
 • Gröna vallen - gummigranulat 
 • Välen - gummigranulat 
 • Karl Johans Torgs bollplan - kork och kokos
 • Vrångö -  här ska en bollbinge anläggas - sand

Gummigranulat tillåts på hälften av planerna 2022–2028

I grunden undviker vi gummigranulat när vi byter konstgräs eller lägger nya planer. Men det finns ännu inget fullgott alternativ till gummigranulat. Många upplever de nya materialen hårda och hala vintertid. För att kunna erbjuda tillräckligt många bra planer under hela året har förvaltningen beslutat att tillåta gummigranulat på maximalt hälften av 11-spelsplanerna under åren 2022–2028. Planer med gummigranulat väljs med omsorg utifrån bokningstryck och geografiskt läge (utspridda i staden och långt ifrån vattenmiljöer och skyddad natur. Planerna ska ha alla skyddsåtgärder för att förhindra spridning.

Löpande utvärdering

Materialen som prövas utvärderas löpande utifrån aspekter som skötsel, hållbarhet och spelegenskaper. Åsikter från spelare, föreningar och förbund om spelegenskaper fångas bland annat in genom enkäter och ordinarie synpunktshantering.

Tyck till om alternativa konstgräsmaterial

Vi vill gärna veta vad du som spelar på våra planer tycker om de alternativa konstgräsmaterialen som vi testar. Vad är bra, dåligt, vilken skillnad är det att spela på den planen jämfört med en konstgräsplan med gummigranulat eller en grusplan?

Hör av dig till oss med dina synpunkter via vårt kontaktformulär!

Omvärldsbevakning och samarbete

Vi bevakar andra aktörers val och erfarenheter av alternativa konstgräsmaterial och samarbetar med andra för att tillsammans hitta sätt att minska spridningen av mikroplast och hitta nya lösningar för framtiden.

Bland annat medverkar Göteborgs Stad, genom idrotts- och föreningsförvaltningen, i en nationell samverkansgrupp tillsammans med flera andra kommuner.

Skyddsåtgärder vid planer med gummigranulat

Vid befintliga planer som har gummigranulat görs olika åtgärderför att minska spridningen av mikroplast. Här är några exempel på vad vi gör:

 • Installerar granulatfällor i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanerna för att samla upp granulatet
 • Sätter upp sarger runt planerna som ska hindra granulatet från att hamna utanför plan.
 • Sätter upp sko- och klädborstar på planerna och skyltar som informerar om att spelarna ska borsta av sig granulat från kläder och skor innan de lämnar plan.
 • Snöröjer planer på ett sätt som minskar granulatspridningen. Det innebär bland annat att inte alla planer snöröjs. På planer som snöröjs läggs plogad snö på asfalterade sidoytor (om sådana finns) eller lämnas kvar på planen i form av vallar.
 • Informerar föreningar om hur man minskar spridning av mikroplaster så att de i sin tur kan sprida informationen vidare till spelare, föräldrar med flera.

Krav på föreningar

Föreningar som söker investeringsbidrag och/eller kommunal borgen för föreningsägda konstgräsplaner måste också bidra till att minska mikroplastspridningen.

 • För att få ekonomiskt stöd till konstgräsplan med gummigranulat krävs att föreningen redovisar en åtgärdsplan för att förhindra spridning av granulatet.
 • Från 2026 krävs att föreningen genomför alla skyddsåtgärder vid byte eller nybyggnation av konstgräsplaner med gummigranulat
 • Från 2028 ges inte bidrag till nyanläggning av konstgräsplan med gummigranulat, för påfyllnad av gummigranulat eller byten av konstgräsplaner som kommer innehålla gummigranulat.

I idrotts-och föreningsförvaltningens anvisning för konstgräsplaner och mikroplast hittar du alla krav på föreningar med egna konstgräsplaner (Bilaga D), obligatoriska skyddsåtgärder (Bilaga C) och stödinformation till föreningar (Bilaga E).

Anvisning gällande konstgräsplaner och mikroplast.

Film: Var rädd om vår miljö håll gummigranulatet på planen

Vill du eller din förening lära er mer om vad ni kan göra för att gummigranulatet ska stanna på planen och varför det är viktigt? Kanske är du ledare och vill visa dina spelare hur ni ska göra efter ni tränat eller spelat match?
Använd gärna våra filmer för att informera och sprida budskapet.

Kortversion: Så här gör du för att inte sprida gummigranulat

Film som visar steg för steg hur du som använder en konstgräsplan kan göra för att gummigranulatet ska stanna på planen.

Full version: Håll gummigranulatet på planen

Kort bakgrund kring mikroplastfrågan och steg för steg hur du som använder en konstgräsplan kan göra för att gummigranulatet ska stanna på planen.

Frågor och svar

Vad kan jag som spelar på en konstgräsplan göra för att minska spridningen av mikroplast?

Du som använder en konstgräsplan med gummigranulat kan bidra genom att tömma skorna och borsta av dig granulat innan du lämnar planen och genom att sprida informationen vidare till andra spelare.

Vår förening har en konstgräsplan. Vad kan vi göra för att minska spridningen av mikroplast?

Granulatet fastnar lätt på kläder och skor och sprids även till natur och dagvattenbrunnar när det regnar eller vid skötsel av planerna (exempelvis när snö plogas bort). Här är några tips på vad föreningar som äger en konstgräsplan med gummigranulat kan göra för att minska spridningen.

 • Se över skötselrutinerna för konstgräset och fundera över hur och vart granulatet hamnar vid regn och planskötsel.
 • Rensa och använd lövblås för att samla in granulat som hamnat utanför planen.
 • Installera granulatfällor i omkringliggande dagvattenbrunnar.
 • Fyll inte på med nytt granulat i onödan utan bara när det verkligen behövs. Mät granulatnivån regelbundet och följ leverantörens råd om påfyllning.
 • Hantera snöröjningen på ett miljövänligt sätt, exempelvis genom att lägga snön på en asfalterad yta intill planen.
 • Se till att spelare skakar eller borstar av kläder och skor innan de lämnar planen och innan kläderna läggs i tvättmaskinen. Granulat som trillar av i omklädningsrum, dusch, tvättstuga eller hem ska borstas upp och slängas i sopkorgen (brännbart avfall). Det ska inte hamna i avlopp, toalett, handfat eller tvättmaskin.
 • Under sidrubriken Broschyrer och anslag hittar du förslag på anslag som du kan ladda ned och sätta upp vid konstgräsplan och omklädningsrum för att informera spelare och tränare om vikten av att borsta av sig granulatet. Använd materialet som det är, eller inspireras av det!
 • Byt till ett mer miljövänligt konstgräs och sök investeringsbidrag.

Broschyr och anslag

Broschyr Fotboll, konstgräs och miljö

Broschyr Fotboll, konstgräs och miljö (Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs)

Information till omklädningsrum - Borsta bort granulat

Anslag att sätta upp i omklädningsrum med information om man ska borsta av granulat.

Information till plan - Borsta av dig granulatet

Anslag att sätta upp på konstgräsplan med information om att borsta av sig granulat från kläder och skor.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Öppettider

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Föreningsstöd idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter om spridning av mikroplast från konstgräsplaner.

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret

Mer om konstgräs och miljö

Naturvårdsverket om konstgräsplaners påverkan

På Naturvårdsverkets webbplats finns mycket att läsa kring konstgräsplaner och miljö. Här finns även en vägledning som beskriver ansvar och skyldigheter för den som äger en konstgräsplan.

Kemikalieinspektionen om miljö- och hälsorisker med konstgräs

Kemikalieinspektionen beskriver hur gummigranulat påverkar individen såväl som miljön.

Beställargrupp för konstgräs

Beställargruppen är ett kommunnätverk som arbetar för att höja kvaliteten i upphandling av konstgräs, genom gemensam kunskap och samverkan.

${loading}