Till sidans huvudinnehåll
En konstgräsplan med en fotbollssko och fotboll i förgrunden.

Bollplaner

Runt om i Göteborg finns massor av bollplaner som föreningar, privatpersoner och företag kan boka för olika bollsporter och andra aktiviteter.

Hitta bollplaner

Göteborgs Stad har många bollplaner runtom i staden och omkring 35 av dem är konstgräsplaner. Planerna används främst till bollsporter. Privatpersoner, föreningar och företag kan hyra planerna.

Snöröjning av konstgräsplaner

För att Göteborgs bollplaner ska fungera bra för alla som använder dem läggs mycket tid och pengar på skötsel av planerna. På vintern, mellan 15 januari och 31 mars, snöröjs ett urval av konstgräsplanerna. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

Regler för dig som bokat bollplan

Alla som bokar en idrottsanläggning ska känna till och följa särskilda regler. Det finns regler som gäller för alla idrottsanläggningar och specifika regler för bollplaner. Det är ditt ansvar att känna till dessa.

Minska mikroplast på konstgräsplaner

Göteborgs Stad arbetar för att minska utsläppen av mikroplaster då det är skadligt för miljön. Bland annat handlar det om att minska spridningen av mikroplast från stadens konstgräsplaner.
${loading}