Till sidans huvudinnehåll
Skylt med texten Naturreservat i ett naturreservat

Naturreservat


I ett naturreservat är djur, växter och naturtyper särskilt skyddade. Naturreservat finns också för att bevara områden för friluftslivet. I Göteborg finns drygt 15 naturreservat som sköts av både kommunen och Västkuststiftelsen.

Vad är ett naturreservat?

Ett naturreservat är mer skyddat än ett naturområde och där finns flerregler om vad du får och inte får göra. Reglerna är olika för varje naturreservat men det kan handla om att du inte får avverka, jaga, fiska, tälta eller ha din hund lös. Reglerna finns bland annat för att skydda och vårda olika naturmiljöer som skogar, skärgård, våtmarker, strandängar. Vad som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat beroende på områdets karaktär och vilka natur- och friluftsvärden man vill skydda. Både kommunen och Länsstyrelsen kan besluta om att bilda naturreservat.

Läs mer om vad som gäller för varje naturreservat på Länsstyrelsens webbplats.

Göteborgs Stads naturreservat

Göteborgs Stad sköter sex naturreservat:

Naturreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård

Efter två och ett halvt års väntan bestämde regeringen i oktober 2020 att Stora Amundön och Billdals skärgård är ett naturreservat med tillhörande skötselplan och regler. Reservatet ligger i södra delen av Göteborg.

Beslut om naturreservat för Stora Amundön och Billdals skärgård med bilagor.

Övriga naturreservat sköts framför allt av Västkuststiftelsen. Du hittar alla naturreservat i Göteborg på Länsstyrelsens webbplats.

Nya naturreservat i Göteborg

Göteborgs Stads översiktsplan föreslår att bilda nya naturreservat, bland annat för:

Kommunens planer för fler naturreservat.

Ansök om tillstånd eller dispens i naturreservat

Här kan du ansöka och läsa mer om tillstånd eller dispens i naturreservat.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om naturområden så kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}