Till sidans huvudinnehåll
Stor äng med en stig som går mellan.
Foto: Peter Svenson

Stora Amundön

Stora Amundön ingår i Stora Amundön och Billdals skärgårds naturreservat. På ön finns en varierad natur, sandstränder, hällar, gamla ståtliga ekar, strandängar, våtmarker och igenväxt hedmark. Strandängen och våtmarken i norr slås årligen och här är det beträdandeförbud när fåglarna häckar. Betesmarken betas av hästar, och det går bra att gå igenom betesmarken men man får inte mata hästarna.

Förr fanns det några få åkrar på ön medan största delen av ön användes som bete. Så sent som på 1960-talet fanns endast få träd på ön. De största ekarna står i betesmarken direkt när man gått över bron ut på ön. Runt de gamla åkrarna är det stenmurar och här odlade man potatis och kål.

På ön finns gott om klippbad och även sandstränder. Vägen ut till badplatsen, Drottningviken, i väster är lätt att gå, liksom vägen genom betesmarken och rundan till Kungsviken i sydväst. Stigen runt ön är mer strapatsrik och kräver lite mer då den går över hällar och är rätt kuperad.

Det är förbjudet att cykla eller köra motorfordon på ön och alla hundar ska hållas i koppel.

Närmsta hållplats: Brottkärr.

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Hitta naturområden

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta naturområden

${loading}