Till sidans huvudinnehåll
Vattendrag som rinner genom ett skogsområde.
Foto: Peter Svenson

Lärjeåns dalgång

Här finns betade hagar, lövskog och hedområden. Dalgången har ett stort naturvärde med lummig skog och ett rikt växt- och djurliv och är därför delvis ett skyddat område. I ån finns både öring och lax.

Här finns en 7,5 km lång naturstig, ett flertal promenadslingor och ridvägar.

Folder med mer information och karta

Naturpedagogisk folder om Lärjeåns naturstig

Närmaste hållplats: Hjällbo, Angered centrum, Kortedalavägen, Aprilgatan, Merkuriusgatan, Eriksbo Västergärde eller Fjäderharvsgatan.

Närmaste flexlinjemötesplats: 109 Lärjeåns trädgårdar

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Hitta naturområden

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta naturområden

${loading}