Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Djur- och naturkartan

I den här kartan hittar du information om det rika växt- och djurlivet i Göteborg.

Välj vad du vill veta mer om i listan nedanför och välj sedan Inriktningar i rutan i kartfönstret, då markeras områdena. Klicka på ett område i kartan för att läsa mer.

Informationen utgår från de naturinventeringar som Göteborgs Stad gör för att bevara arter som är sällsynta eller typiska för just den här delen av landet. Du hittar inventeringsrapporterna bland miljöförvaltningens rapporter.

Vill du rapportera en växt eller ett djur som du har sett kan du göra det i Artportalen.

Blomsterrika marker och hedar
Däggdjur, grod- och kräldjur
Fåglar
Havslevande djur
Jättegrytor och berglandskap
Skog
Svampar och växter
Vatten