Till sidans huvudinnehåll

Jakt och jaktlag


All jaktbar mark som ägs av Göteborgs Stad är upplåten till olika jaktlag genom avtal med Skogssällskapet. Det är Skogssällskapet som sköter den löpande kontakten med jaktlagen och allmänheten.

Vill du jaga på Göteborgs Stads marker?

I dagsläget finns ett 40-tal såna jaktlag. Jaktlag delas upp i Jaktlag och Skyddsjaktslag beroende på den karaktär som deras jakt och jaktområde präglas av. Skyddsjakt innebär bland annat att avliva skadat eller sjukt vilt.

Om du är mantalsskriven inom Göteborgs kommun och avlagt jägarexamen kan du registrera dig på en intresselista hos Skogssällskapet. För närvarande omfattar listan ca 90 sökanden. Omsättningen av jaktlagsmedlemmar är mycket låg varför det kan dröja lång tid innan du blir erbjuden en fast plats i ett jaktlag. Vi rekommenderar dig därför att även söka jaktmark på andra vägar.

Lediga jaktlagsplatser tillsätts enligt följande rutin:

  1. Jaktlag aviserar till Skogssällskapet att ledig plats finns.
  2. En annons om detta skickas ut till samtliga på intresselistan.
  3. Intresserade får inkomma med en intresseanmälan.
  4. Skogssällskapet vidarebefordrar intresseanmälningarna till jaktlaget.
  5. Om jaktlaget anser sig behöva mer information än vad som framgår av intresseanmälan tar de direktkontakt med intressenten.
  6. Jaktlaget gör ett val utifrån intresseanmälningarna och kontaktar vederbörande för att erbjuda ett medlemskap i jaktlaget (tillsättningen sker alltid med ett provmedlemskap till att börja med).
  7. Skogssällskapet meddelar övriga intressenter att platsen är tillsatt.

Så registrerar du dig på intresselistan

Kommunjakter för personer på intresselistan

Sedan 2020 har Göteborgs Stad tillgängliggjort en kommunal utbildningsjaktmark där personer på intresselistan erbjuds följa med på anordnande jakter med erfarna jägare med stor kompetens av tätortsnära jakt. Syftet med jaktmarken är att personer på intresselistan ska ges möjlighet att bekanta sig med den tätortsnära jakten och förstå vilka krav som ställs på jaktlagen som jagar på stadens marker.

För att delta på jakten krävs att du är registrerad på intresselistan, har giltigt statligt jaktkort, vapenlicens och ansvarsförsäkring. Jakttillfällena annonseras via mail till personer på intresselistan. Antalet deltagare är begränsat och det är först till kvarn som gäller.

Vid frågor kontakta Skogssällskapet på viltfragorgoteborg@skogssallskapet.se

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring jakt på stadens mark så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}