Till sidans huvudinnehåll

Miljöregler och tips för dig med fritidsbåt

Du som har fritidsbåt kan göra mycket för att skydda känsliga områden i havet. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips om vad du kan göra för miljön.

Därför är det viktigt att du minskar miljöpåverkan från din båt

Det är i de grunda havsvikarna som vi ofta befinner oss med våra fritidsbåtar, både när de ligger i hemmahamn och när vi utövar ett aktivt båtliv i kust och skärgård.

Samtidigt är detta några av de mest värdefulla områdena för livet i havet. Här är havets barnkammare där många fiskar och vattenlevande organismer lägger ägg och föder upp sina yngel.

Mer information om hur fritidsbåtar påverkar miljön finns längst ner på sidan.

Regler och tips till dig med fritidsbåt

Det finns ett antal regler som gäller enligt lag och som du måste följa. Men det finns också ytterligare saker du som båtägare kan göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Vårrustning och höstupptagning

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Täck marken och använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt, så lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier ska du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Det gäller både när du tar upp båten på hösten och om du tvättar båten inför sjösättning på våren.

 • Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen.
 • Samla upp havstulpaner och alger. De kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som farligt avfall.

Karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar (Båtmiljö.se)

Är din båt inte målad med antifoulingfärg och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

När motorn behöver service

Det är viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör och glödlampor. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.

Under sommaren när båten är i vattnet

Så håller du påväxten borta utan giftig bottenfärg

Här kommer några tips! Välj en metod som passar dig och din båt:

 • Lyft båten och spola av den några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas eller tas upp på ramp.
 • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.
 • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Passar motorbåtar upp till 32 fot.
 • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.
 • För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanalsystem: Sötvattnet tar kål på påväxten från havet.
 • Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa. Passar på lätthanterbar båt och om man vill jobba lite extra. Tänk på att borsttvätt bara bör göras på skrovrena båtar, alltså båtar vars skrov inte är målade.

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är tvåtaktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar, grunda vatten och vikar, i samma vatten som vi badar i på sommaren och där kräftdjur, fiskar och alger ska föröka sig.

Genom att använda alkylatbensin som är renare samt miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten. Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer, många säljer även alkylatbensin på pump.

Tömning av toalettavfall

Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många tömmer sina båttoaletter i vattnet.

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige. 

På Hamnkartan.se hittar du karta över sugtömningsstationer

Båtbottenfärger

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

Användandet av koppar i båtbottenfärger är ett känt och utbrett miljöproblem för vattenlevande växter och organismer i Östersjön. Tungmetallen bryts inte ner i miljön och det är därför vanligt att vatten, sediment och jord i fritidsbåtshamnar, större hamnar och varv är förorenade.

 • Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats under sidan om båtbottenfärg.
 • Du kan testa alternativ färg till godkända västkustfärger, exempelvis kan du använda en hård färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt, även på västkusten. Även giftfri silikonbaserad färg har visat sig fungera bra.
 • Testa också att måla mer sällan och att måla bara vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att havstulpanerna gärna sätter sig.
 • Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra icke godkända färger som köpts utomlands. Att göra det kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink och är avsedda för fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten.

Spärrfärg rekommenderas inte  

Miljöförvaltningen rekommenderar inte att använda spärrfärg för att hindra att underliggande lager av giftig färg läcker ut:

 • En spärrfärg är bara effektiv mot läckage så länge den är intakt. Det kan vara svårt för båtägaren att avgöra när spärrskiktet inte längre är effektivt och behöver göras om.
 • Om båten säljs till ny ägare som inte får kunskap om underliggande färglager finns risk att båten hanteras på fel sätt så att giftiga ämnen läcker ut.

Handlingsplaner för utfasning av båtar med förbjuden färg  

På sidan Handlingsplan för utfasning av båtar med förbjuden färg kan du läsa om inventering, mätning och sanering av båtar med gamla lager giftig bottenfärg.

Läs mer om bottenfärg

Transportstyrelsen har publicerat en rapport med rekommendationer om åtgärder som minskar riskerna vid sanering av bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen:

Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare (Transportstyrelsen)

Mer information

Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare
Miljövänligt båtliv - Havs- och Vattenmyndigheten
Avfall från fritidsbåtar - Transportstyrelsen
Miljöfarliga ämnen i vattenmiljön - Naturvårdsverket
Skrovsanering av båtbottenfärg — Naturvårdsverket

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöregler för fritidsbåtar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}