Till sidans huvudinnehåll

Miljöregler för dig som har fritidsbåt


Som fritidsbåtägare finns det en hel del du kan göra för att skydda känsliga områden i havet. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips om vad du kan göra för miljön.

Därför är det viktigt att du minskar miljöpåverkan från din båt

Det är i de grunda havsvikarna som vi ofta befinner oss med våra fritidsbåtar, både när de ligger i hemmahamn och när vi utövar ett aktivt båtliv i kust och skärgård.

Samtidigt är detta några av de mest värdefulla områdena för livet i havet. Här är havets barnkammare där många fiskar och vattenlevande organismer lägger ägg och föder upp sina yngel.

Mer information om fritidsbåtarnas miljöpåverkan finns längst ner på sidan.

Regler och tips till dig som är båtägare

Det finns ett antal regler som gäller enligt lag och som du måste följa. Men det finns också ytterligare saker du som båtägare kan göra för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Båtbottenfärger

Välj färg med mindre giftinnehåll och måla sparsamt

 • Nästan alla båtbottenfärger eller antifoulingfärger är giftiga, även de som är godkända. Information om vilka färger som är godkända finns på Kemikalieinspektionens webbplats under sidan om båtbottenfärg.
 • Testa att använda en hård färg med lägre giftinnehåll. Östersjöfärger har visat sig fungera bra för att hindra påväxt, även på västkusten. Kombinera med borsttvätt och spolning.
 • Testa också att måla mer sällan och att måla bara vattenlinjen och andra mindre områden, där du vet att havstulpanerna gärna sätter sig.
 • Observera att det inte är tillåtet att måla fritidsbåten med så kallad fartygsfärg eller andra icke godkända färger som köpts utomlands. Att göra det kan vara straffbart. Fartygsfärg innehåller högre halter av koppar och zink och är avsedda för fartyg som används i yrkestrafik och som körs på djupare vatten.

Spärrfärg rekommenderas inte  

Miljöförvaltningen rekommenderar inte att använda spärrfärg:

 • De giftiga ämnena finns ändå kvar på båtskroven och riskerar att läcka ut.
 • En spärrfärg är bara effektiv mot läckage så länge den är intakt. Det kan vara svårt för båtägaren att avgöra när spärrskiktet inte längre är effektivt och behöver göras om.
 • Om båten säljs till ny ägare som inte får kunskap om underliggande färglager finns risk att båten hanteras på fel sätt så att TBT läcker ut.
 • Även vid borttagning av färg eller vid slipning innan ny målning riskerar TBT att läcka och förorena omgivningen.

Handlingsplaner för utfasning av båtar med TBT och bly  

På sidan Miljöregler för fritidsbåtshamnar kan du läsa om inventering, mätning och sanering av båtar med gamla lager giftig bottenfärg.

Läs mer om bottenfärg

Transportstyrelsen har publicerat en rapport med rekommendationer om åtgärder som minskar riskerna vid sanering av bottenfärg som innehåller TBT och andra farliga ämnen:

Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare (Transportstyrelsen)

Vårrustning och höstupptagning

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Täck marken och använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt, så lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Tvätta båtbotten på spolplatta

Om din båt är målad med antifoulingfärg eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier ska du alltid tvätta den på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Det gäller både när du tar upp båten på hösten och om du tvättar båten inför sjösättning på våren.

 • Var noga med att ställa båten mitt över spolplattan så att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen.
 • Samla upp havstulpaner och alger. De kan innehålla ganska stora mängder giftiga färgrester och ska behandlas som farligt avfall.

Karta över var du hittar spolplatser och borsttvättar (Båtmiljö.se)

Är din båt inte målad med antifoulingfärg och du bara ska skölja av den med vanligt vatten krävs ingen rening av tvättvattnet eller särskild arbetsyta.

När motorn behöver service

Det är viktigt att servicen sker på en skyddad plats så att det inte kan läcka kemikalier och farligt avfall till omgivningen. Olja och glykol ska omhändertas som farligt avfall.

Lämna farligt avfall i hamnens miljöstation

Exempel på farligt avfall är oljor, glykol, spolarvätska, lösningsmedel, överblivna kemikalier, färgburkar, färgrester, oljeförorenade trasor, avfettningsmedel, sprayburkar, oljefilter, elektronikprodukter, lysrör och glödlampor. Detta får inte blandas utan ska läggas i den behållare som finns för respektive typ av farligt avfall.

Under sommaren när båten är i sjön

Så håller du havstulpanerna borta utan giftig bottenfärg

Här kommer några tips! Välj en metod som passar dig och din båt:

 • Lyft båten och spola av den på en spolplatta några gånger per säsong. Passar båtar som lätt kan lyftas.
 • Förvara båten ovan vattenytan när du inte ska använda den under längre perioder. Passar mindre motorbåtar eller mindre segelbåtar med möjlighet att ligga på land eller på trailer. Ett dyrare alternativ är att satsa på en båtlift.
 • Använd skrovskyddsduk när båten ligger i hamn. Passar motorbåtar upp till 32 fot.
 • Använd ultraljudsändare, då trivs inte påväxt på skrovet. Passar båtar i plast, aluminium eller stål på mellan 20 och 65 fot.
 • För dig som planerar båtsemester i sjö, älv eller kanalsystem: Låt sötvattnet ta kål på påväxten från havet.
 • Håll koll på när påväxten etablerar sig på båten och borsta botten eller använd skrapborste med flytkraft innan påväxten hinner fästa. Passar på lätthanterbar båt och om man vill jobba lite extra.
 • Åk till en borsttvätt med jämna mellanrum, om du inte har målat botten med någon färg alls. Passar segelbåt eller motorbåt som är max 42 fot, 4 meter bred och går 2 meter djupt.

Töm båttoan på land

Havet hotas av övergödning och en av orsakerna är att många tömmer sina båttoaletter i vattnet.

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i Sverige (förbudet gäller sedan den 1 april 2015). Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta.

Karta över tömningsstationer på västkusten hittar du på Transportstyrelsens sida Tömningsstationer för fritidsbåtars toalettavfall

Välj alkylatbensin till utombordaren

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är tvåtaktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar, grunda vatten och vikar, i samma vatten som vi badar i på sommaren och där kräftdjur, fiskar och alger ska föröka sig.

Genom att använda alkylatbensin som är renare samt miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. Det är också hälsosammare för dig som kör båten. Alkylatbensin finns att köpa på dunk på de flesta större bensinstationer, många säljer även alkylatbensin på pump.

Mer information

Rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare -  Transportstyrelsen

Vägen till ett miljövänligt fritidsbåtsliv - Havs- och vattenmyndigheten

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar - Transportstyrelsen

Miljöfarliga ämnen i vattenmiljön - Naturvårdsverket

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om miljöregler för fritidsbåtar så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}