Till sidans huvudinnehåll

Miljöregler för fritidsbåtar och fritidsbåtshamnar

I de grunda havsvikarna lägger fiskar och vattendjur ägg och föder upp sina yngel. Det är några av de mest värdefulla områdena för livet i havet. Samtidigt är det där vi ofta befinner oss med våra fritidsbåtar. Att vara båtägare eller ansvarig för en fritidsbåtshamn innebär därför ett stort ansvar.

Miljöregler och tips för dig med fritidsbåt

Du som har fritidsbåt kan göra mycket för att skydda känsliga områden i havet. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips om vad du kan göra för miljön.

Miljöregler för fritidsbåtshamnar

Varje fritidsbåtshamn ska ha en handlingsplan för att säkerställa att inga båtar med gamla lager bottenfärg som innehåller tributyltenn (TBT) eller bly finns inom hamnens område. Handlingsplanen ska innehålla information om inventering, mätning och sanering.
${loading}