Till sidans huvudinnehåll

Låna ut din båtplats


Du kan låna ut din båtplats till någon annan efter godkännande från Grefab. Det är alltid du som har tecknat avtal med Grefab som är ansvarig för båtplatsen.

Information och regler

Villkor för att låna ut båtplatsen:

  • Du ska ha haft båtplatsen i minst ett år.
  • Du får låna ut platsen som längst under tre säsonger.
  • Du måste skicka in försäkringsbevis för "andrahandsbåten" med ansökan.
  • Du får bara ta ut ersättning enligt ditt avtal på båtplatsen.
  • Utlåningen ska vara godkänd av Grefab.

Allmänna villkor §15 som gäller för utlåning av båtplats

Så här gör du

Fyll i blanketten med följande uppgifter:

  • Namn, adress och telefonnummer till den person som ska låna din båtplats.
  • Information om båttyp och mått på båten som den du vill låna ut platsen till. 
  • Bifoga försäkringsbevis för båten.

Blankett för utlåning

Om du inte ska använda din båtplats under några år finns det ett alternativ istället för att låna ut den. Du kan då ansöka om en femårsuppsägning som innebär förtursrätt till likvärdig storlek på båtplats i någon av Grefabs hamnar om du meddelar oss,  inom 5 år, från att uppsägningen trätt i kraft. Du placeras då i båtplatskön och kommer sedan att få ett erbjudande om båtplats till kommande säsong.

Tänk på att rättighet att teckna nytt avtal är i första hand förbehållen kommunmedlemmar i Grefabs ägarkommuner (Ale, Göteborg, Mölndal och Partille). Avsteg från detta kan göras utifrån rådande kösituation.
Nytt avtal tecknas på de villkor som gäller vid avtalstillfället.

Du betalar en avgift för 5-årsuppsägning enligt Grefabs prislista.

Blankett för 5-årsuppsägning

Kontakta Grefab

Har du synpunkter eller frågor om att låna ut din båtplats så kan du kontakta Grefab.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 58 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gudmundsgatan 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.992416287653553,57.69986459617059] }, "properties":{ "title":"Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (Grefab)", "content":"Gudmundsgatan 2" } }]

Postadress

Box 11064
404 22 Göteborg

Öppettider

${loading}