Till sidans huvudinnehåll

Litteraturens kraft

Biblioteken i Göteborg har under 2022 utbildat medarbetare över hela staden i metoderna shared reading och biblioterapi. Nu startar vi ett antal läsecirklar i samarbete med andra verksamheter inom staden, regionen och den idéburna sektorn.

Shared reading

Shared reading är social högläsning i grupp med fokus på textens innehåll. Det är en metod som kommer från den brittiska organisationen The Reader som betonar att shared reading handlar om att få fler att upptäcka läsning och litteratur i gemensamma trygga rum.

Metoden kan även vidga perspektiven på det egna livet, förändra självbilden till det positiva och ge en känsla av sammanhang. Shared reading passar för olika typer av uppsökande verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det krävs inga förkunskaper om litteratur och man behöver inte läsa texter hemma för att kunna delta i en shared reading-grupp. Metoden är kravlös och alla kan vara med.

Hur går det till?

Läsledaren stämmer träff med en grupp. Deltagarna behöver inte förbereda sig. Läsledaren Delar ut en text och börjar läsa den högt. Läsledaren styr sen när läsningen pausas men bjuder in de deltagare som vill, att läsa högt. Läsledarrollen är central för att miljön ska upplevas vänlig och trygg. Vid varje paus görs en gemensam reflektion kring det lästa stycket. Deltagarna behöver inta tala eller läsa högt, det räcker att sitta med. Utifrån texten samtalar gruppen om betydelser, känslor och reflektioner den väcker.

Biblioterapi

Biblioterapi är ett arbetssätt där vi tillsammans utforskar upplevelsen av litteratur och skrivande för att främja välmående och personlig utveckling genom reflektion och samtal. Det handlar om vad en bok gör med sin läsare och att utgå ifrån sig själv i förhållande till det lästa snarare än att diskutera berättelsens handling. Det är ett sätt att använda litteraturen för att öppna upp en förståelse av sig själv och andra, om vardagen och livet, och allt däremellan.

Hur går det till?

En grupp på omkring åtta personer möts på en lugn och trygg plats för att samtala om litteratur i ledning av biblioterapiutbildad bibliotekarie. I vissa fall kan det även vara bra att ha med en kurator, psykolog, socionom eller annan person som kan möta upp särskilda behov inom gruppen.

Biblioterapiträffar kan se olika ut men grunden är att gruppen samlas kring en berättelse. Texten som delas kan vara en roman, ett kapitel, en novell, serieroman eller poesi. Gruppen kan ses varje vecka eller en gång i månaden.

För vem gör vi detta?

Shared reading och biblioterapi passar alla åldrar och alla livssituationer. Det är metoder för att öppna dörrar in i litteraturen där vi skapar en plats som är lustfylld och där det inte ligger någon prestation bakom samtalen. Metoderna kan användas i olika grupper, så väl barn och unga som vuxna och äldre, på ungdomsmottagningar, inom äldreomsorg, vårdgrupper, föräldragrupper, daglig verksamhet och så vidare. Grundtanken är att litteraturen har något att ge alla, oberoende av läsvana.

Kontakta närmaste bibliotek

Har du synpunkter eller frågor om Litteraturens kraft så kan du kontakta närmaste bibliotek.

${loading}