Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Trygg väg till skolan


Alla barn i Göteborg ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Därför lägger vi stort fokus på att se till att miljön runt skolorna är säker.

Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna på morgnar och eftermiddagar, desto otryggare blir trafikmiljön. Vi arbetar med både fysiska och beteendepåverkande insatser för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

Vårt övergripande mål är att minska biltrafiken och sänka hastigheterna runt skolorna. Vilka insatser vi väljer att göra beror på varje skolas behov och situation. I vissa fall är det fysiska åtgärder, i andra fall beteendepåverkande, och inte sällan krävs båda delar.

Fysiska åtgärder

Alla barn ska känna sig trygga på väg till skolan. Därför är vägen till skolan prioriterad miljö för trafikförbättrande åtgärder. Vilken insats vi väljer varierar beroende på skolans situation och omgivning.

Detta gör vi bland annat i anslutning till skolmiljön:

  • Hastighetsdämpande åtgärder
  • Säkra gångpassager
  • Säkra gång- och cykelstråk runt skolorna
  • Säkra avlämningsplatser på lagom avstånd från skolan
  • 30-zoner med skyltning eller 30-målningar i gatan
  • Begränsade stopp-, parkerings- och genomfartsmöjligheter
  • Bättre cykelparkeringar

Beteendepåverkande åtgärder

En del av vårt arbete handlar om att öka kunskapen om alternativa resesätt och att uppmuntra och underlätta för fler att ta sig till skolan utan att bli skjutsade i bil.

Vad kan du som förälder göra?

Du som är förälder kan ha stor påverkan på trafikmiljön runt skolan. Genom att gå eller cykla tillsammans med ditt barn lär du dem att vistas i trafiken, att få en hälsosam vana och att skapa en känsla av att klara saker själv hos ditt barn. Kanske är ni några familjer som kan dela på hämtning och lämning? Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen, eller bestämma er för att starta en vandrande skolbuss. Det minskar antalet bilar runt skolorna, vilket är positivt på många plan.

Vad är en vandrande skolbuss

En ”vandrande skolbuss” har ingenting med en vanlig buss att göra. Det är istället ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Många barn tycker att det blivit roligare att gå till skolan sedan de gått med i en vandrande skolbuss.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om trygg väg till skolan så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}