Till sidans huvudinnehåll

Trafik- och resandeutveckling


Rapporten Trafik- och resandeutveckling beskriver viktiga trender som påverkar trafiken och resandet i staden. Vi redovisar hur trafikutvecklingen för alla våra olika färdsätt varit under året och hur restiderna utvecklat sig. Vi skriver också om upplevelsen av våra stadsmiljöer och vad som hänt inom området trafiksäkerhet.

I mars 2024 publicerades den senaste rapporten, Trafik- och resandeutveckling 2023. Nedan hittar du hela rapporten som PDF tillsammans med tidigare rapporter.

  • Resandet ökade med 3 procent under 2023 jämfört med 2022, men är fortfarande 1 procent lägre än före pandemin till följd av en viss bestående effekt av hemarbete.
  • Resor med kollektivtrafik, bil och gång ökade, medan resor med cykel minskade. Totalt sett är andelen resor med hållbara färdsätt oförändrad (29 %).
  • De flesta som omkommit på kommunalt vägnät är gående och cyklister och nära hälften i kollision med ett tungt fordon. Fotgängare i fallolyckor, cyklister i singelolyckor och elsparkcyklister är de största skadegrupperna. 
  • Godstransporternas påverkan på luftkvalitet har minskat över åren. 2023 återtog Göteborg förstaplatsen som bästa logistikläge.

Trafik- och resandeutveckling 2023

Tidigare rapporter

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om Trafik- och resandeutveckling så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}