Till sidans huvudinnehåll

Resvaneundersökning


Varje dag görs nästan 1 500 000  resor i Göteborg. Trafiksystemet är komplext och omfattar många olika trafikantgrupper: fotgängare och cyklister, taxi, färdtjänst och kollektivtrafik, bilister och godstrafik.

Varför gör vi resvaneundersökningar?

I takt med att vi blir fler och tekniken utvecklas rör sig allt fler olika typer av fordon i trafiken: elektrifierade cyklar och bussar, självkörande bilar och cykellastkärror. Uppdraget att planera för framtidens trafiksystem är därför en utmaning, och kräver kunskap om teknik, samhällsutveckling, social hållbarhet och klimatpåverkan. Allra mest krävs insikter om hur vi i Göteborgsregionen reser idag. Därför gör vi resvaneundersökningar.

Vart reser vi och varför?

Hur kommer det sig att vi väljer cykeln, bussen eller bilen? Hur ser resandet ut mellan olika områden? Hur lång tid tar resorna och hur långa är de? Vilka skillnader det finns mellan olika gruppers resande. Det är viktiga insikter när vi planerar för en stad som är trygg och jämlik för alla.

Senaste resvaneundersökningen

Resvaneundersökning 2017 är den senaste regionala resvaneundersökningen i Göteborgsregionen. Undersökningen gjordes genom en enkät som skickades ut till drygt 46 600 invånare i åldern 16–84 år i 21 västsvenska kommuner. Cirka 12 200 personer besvarade enkäten. I Västsvenska paketets rapport 2018:1 redovisas det regionala resandet och hur resmönster skiljer sig mellan olika kommuner och mellan exempelvis kvinnor och män och olika åldersgrupper.

Resvaneundersökningar som PDF

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om resvaneundersökningar så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}