Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Aktuella vägarbeten

Förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg. Här hittar du information om pågående vägarbeten.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

2023-06-01

Asfaltering på Påvelundsgatan, 26 juni-7 juli

Påvelundsgatan är i behov av renovering. Vi kommer därför asfaltera om gatans kör- och gångbana. Arbetet utförs dagtid mellan klockan 07.00 – 17.00.

2023-05-31

Mark- och beläggningsarbete på Villavallen. 12 – 30 juni

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Villavallen.

2023-05-31

Mark- och beläggningsarbete på Vattentornsgatan 7 juni – 30 juni

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Vattentornsgatan.

2023-05-30

Mark- och beläggningsarbete på Rosmarinagatan. 31 maj – 9 juni

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Rosmaringatan.

2023-05-30

Mark- och beläggningsarbete på Röseredsvägen. 12 – 16 juni

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Vattentornsgatan

2023-05-26

Asfaltering Hindersmässogatan, v.22-v.24

Delar av trottoaren och körbanan på Hindersmässogatan behöver asfalteras om. Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar samt justera kantsten. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.

2023-05-26

Spårarbete Åkareplatsen, 29 maj -22 juni

Arbete måste utföras i spåren vid Åkareplatsen för att öka säkerheten i spår-vagnstrafiken. Förberedande arbete kommer att genomföras främst nattetid 29 maj – 2 juni och kan ibland vara bullrande, m…

2023-05-26

Asfaltering Tornväktaregatan, v.22-v.25

Delar av trottoaren och körbanan på Tornväktaregatan behöver asfalteras om. Arbetet sker i etapper: 1: Fräsning. 2: Byta utslitna brunnar samt justera kantsten. 3: Lägga ny asfalt på körbanan.

2023-05-25

Mark- och beläggningsarbete på Arosgatan, 28 juni-9 aug

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Arosgatan. Under perioden kommer vi att riva gångbanor, byta brunnar, fräsa bort gammal asfalt och därefter lä…

2023-05-25

Arbeten på Separatorsgatan, 29 maj-7 juli

Med start 29 maj kommer vi att fortsätta ombyggnad av gatan med mittrefug och ny gång- och cykelbana. Arbeten planeras utföras mellan klockan 07:00 – 18:00.

2023-05-25

Arbete på Bro över Lärjeån, 31 maj-19 juni

Vi ska utföra brorenovering med nytt tätskikt, ny beläggning och betonglagningar.

2023-05-24

Asfaltering på Krämlevägen och Hallerödsvägen 19-22 Juni

Eftersom Krämlevägen och Del av Hallerödsvägenär i behov av renovering kommer vi asfaltera om körbanan. Arbetet utförs dagtid, mellan klockan 7.00 – 17.00.

2023-05-23

Mark- och beläggningsarbete på Birkagatan, 3 juli – 11 augusti

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Birkagatan. Under perioden kommer vi att riva gångbanor, byta brunnar, fräsa bort gammal asfalt och därefter l…

2023-05-23

Mark- och beläggningsarbete på Skogshyddegatan. 22 juni – 7 juli

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Skogshyddegatan. Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00.

2023-03-27

Asfaltering på Mossbanken, 2 maj – 9 juni

Delar av trottoaren och körbanan i området behöver asfalteras om. Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 16:00.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

2023-05-23

Spårarbete nattetid Lilla Torget 26 maj - 30 juni

På grund av slitage och oljud när spårvagnen kör igenom utför vi slip- och svetsarbeten vid Lilla Torget. Arbetet utförs under vissa nätter mellan den 25 maj - 30 juni kl. 22.00 – 06.00. Spårvagnstraf…

2023-05-22

Mark- och beläggningsarbete på Ingenjörsgatan 26 maj – 16 juni

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00. Framkomligheten kommer vara begränsad, men fordon kommer kunna passera. Under perioden kan inga bilar eller cyklar parkeras på gatan.

2023-05-12

Renovering av gång- och cykelbro vid Gullbergsbrogatan

Projektet omfattar reparationsarbeten av betonglagningar och tätskikt samt uppdatering av räcke på gång- och cykelbron. Vi kommer också arbeta med intilliggande markstensbeläggning på Gullbergsbrogata…

2023-05-08

Tätskiktsarbete i spårvagnstunnel vid Frölunda Torg, 22 maj-november

Vi byter tätskikt på spårvägstunnelns vändslinga på grund av läckage i tunneltak. Arbetet utförs i 6 etapper från maj till november.

2023-05-04

Markarbete på lekplats Trätorget, 2 maj – 1 juli

Vi upprustar lekplatsen vid Trätorget vilket innebär att lekplatsen är stängd. Arbetet utförs måndag – fredag klockan 07.00 – 16.00.

2023-05-09

Byte av gamla fjärrvärmeledningar 2024

Med start under 2024 kommer Göteborg Energi att gräva upp och ersätta föråldrade fjärrvärmeledningar i en rad områden i staden. Detta kommer att påverka framkomligheten för såväl bil-, cykel- som gång…

2023-05-02

Mark- och beläggningsarbete på Bovallstrandsgatan och Hunnebostrandsgatan, 12 juni – 27 juni

Bovallstrandsgatan och Hunnebostrandsgatan behöver asfalteras om. Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00.

2023-04-27

Ytskiktsarbete på Paviljongvägen 15 maj – 17 juli

Vi färdigställer gata- och gångbana och utför ytskiktsarbete på Paviljongvägen. Arbetet utförs 15 maj – 17 juli, vardagar klockan 7-16. Under arbetsperioden är framkomligheten begränsad för gående och…

2023-04-26

Spårarbete nattetid Drottningtorget 26 april – 6 juni

På grund av slitage och oljud när spårvagnen kör igenom Drottningtorget utför vi slip- och svetsarbeten. Arbetet utförs nattetid mellan den 26 april - 6 juni kl. 22.00 – 06.00. Nätterna på varje pl…

2023-04-21

Fjärrvärmearbete på Bratteråsbacken, 2 maj – 10 november

Omläggning av fjärrvärme utförs på Bratteråsbacken och Celsiusgatan på grund av nybyggnationer. Arbetet genomförs främst under dagtid, måndag – fredag klockan 06.30 – 16.00.

2023-04-20

Reparation av bro över Västerleden, 6 februari – 31 december

En bro på Svalörtsgatan, som går över Västerleden och spårvägen, är i behov av reparation .Arbetet utförs på vardagar och vissa helger mellan klockan 07.00 – 19.00.

2023-04-13

Markarbeten på Första Långgatan 2 Maj – Augusti 2023

Förberedande arbeten 2 maj – 25 juni. Spårstopp 26 juni – 18 juli. Efterarbeten 19 juli – augusti . Under vecka 30 och 31 har projektet semesteruppehåll.

2023-04-13

Fjärrvärmearbete på Värmlandsgatan 17 april – 10 november

Reinvestering av fjärrvärme utförs på Värmlandsgatan. Arbetet kan medföra buller. Arbetet utförs främst under dagtid på vardagar kl. 06:30 – 16:00 med undantag för specifika arbetsmoment som kan kräva…

2023-04-12

Markarbete på Spelmansplatsen 3 april-1 juli

Vi upprustar lekplatsen vid Spelmansplatsen vilket innebär att lekplatsen är stängd. Arbetet utförs måndag - fredag kl. 07.00 – 16.00 under perioden 3 april – 1 juli.

2023-03-27

Asfaltering på Mossbanken, 2 maj – 9 juni

Delar av trottoaren och körbanan i området behöver asfalteras om. Arbetet sker under dagtid klockan 07:00 – 16:00.

2023-03-22

Spårarbete på Stampgatan, 26 - 29 mars

För att öka säkerheten i spårvagnstrafiken utförs spårarbete på Stampgatan vid Passpolisen. Arbetet genomförs dag- och nattetid mellan 26 – 29 mars.

2023-03-21

Spårarbete i Lackarebäck, 26 mars – 21 april

För att öka säkerheten i spårvagnstrafiken utför vi spårarbete i rondellen Lackarebäck. Arbetet pågå främst dagtid, men kvälls- och nattarbete kan förekomma.

2023-03-20

Beläggningsarbeten i Åkered, 3 april – 30 juni

Flera gator i Åkered behöver asfalteras om. Arbetet utförs 3 april – 30 juni, dagtid klockan 07.00 – 18.00.

2023-03-20

Beläggningsarbeten i Sandarna, 3 – 21 april

Flera gator i Sandarna behöver asfalteras om. Arbetet utförs 3 april – 21 april, dagtid klockan 07.00 – 18.00.

2023-02-24

Fjärrvärmearbete på Per Dubbsgatan 16 mars – 22 december

Arbetet genomförs främst under dagtid kl. 06.30 – 16:00, med undantag för specifika arbetsmoment som kan kräva nattarbete. Parkeringsytan på Per Dubbsgatan 21 är helt avstängd.

2023-01-13

Arbete på Rymdtorget, januari – juni 2023

Arbete pågår med att bygga ett nytt torg, med bland annat vistelseytor, sittplatser, planteringar och en scen. Arbetet utförs januari – juni, vardagar mellan klockan 07.00 – 16.30.

2023-05-22

Mark- och beläggningsarbete på Ingenjörsgatan 26 maj – 16 juni

Arbetet utförs dagtid klockan 07.00 – 17.00. Framkomligheten kommer vara begränsad, men fordon kommer kunna passera. Under perioden kan inga bilar eller cyklar parkeras på gatan.

2022-12-22

Ny gång- och cykelbana längs med Mölndalsån, vinter 2023 – höst 2023

I januari påbörjas arbetena med en ny gång- och cykelbana längsmed Mölndalsån. Åtgärderna ska bidra till en tryggare och säkrare miljö för cyklister och gångtrafikanter.

2022-08-22

Avstängning av Masthamnsbron, från och med 29 augusti

Masthamnsbron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag den 5 september 2022.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om aktuella vägarbeten så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}