Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Aktuella vägarbeten

Förändringarna i staden kan påverka ditt sätt att resa eller ta dig fram i Göteborg. Här hittar du information om pågående vägarbeten.

Spårarbeten

Spårstopp på Hisingsbron 24 juni – 21 juli, 2024

2024-06-14

Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026.

Spårarbete vid Ekedal/ Godhemsgatan, 18 – 19 juni

2024-06-14

Arbete måste utföras vid rondellen Ekedal/Godhemsgatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

Spårarbete vid Centralstationen, 18 – 20 juni

2024-06-12

Arbete måste utföras vid Centralstationen bakom Hotel Eggers för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken.

Spårarbete Jaegerdorffsplatsen 9-20 juni

2024-06-04

Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan den 9 – 20 juni kl. 21:00 – 06:00. Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas men det kommer bli begränsad framkomlighet för fordonstrafik, gående och cyk…

Spårarbete nattetid vid Wavrinskys Plats, 23 juni – 7 juli

2024-05-24

Vi utför slip- och svetsarbeten vid Wavrinskys Plats.

Spårarbete Torgny Segerstedtsgatan 18-20 juni

2024-05-23

Arbetet kommer att genomföras dag- och nattetid mellan den 18 – 20 juni kl 21:00 – 18:00 och kan ibland vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Spårarbete Kungsladugårdsgatan 23-25 juni

2024-05-23

Spårvagnstrafiken kommer att vara inställd mellan Marklandsgatan och Godhemsgatan mellan 24 – 25 juni kl 22:00 -04:00.

Vägarbeten i centrum

Av- och påfarten till Götatunneln stängs i Järntorgsmotet, 3 augusti – hösten 2025

2024-06-13

I augusti startar Trafikverket arbetet med att däcka över av- och påfartsramperna till Götatunneln i Järntorgsmotet. Arbetet görs för att Järnvågsparken i nästa steg ska kunna byggas och kommer innebä…

Förberedande arbeten på Järnvågsgatan 12 juni – 24 juni

2024-06-07

Onsdagen den 12 juni startar förberedande arbeten för den nya cirkulationen. Arbetena görs i två etapper och består av rivning av befintliga refuger, flytt av trafiksignaler och belysning samt asfalte…

Grundläggning för bullerskydd på Värmlandsgatan 10 juni – 15 september

2024-06-05

På Värmlandsgatan ut mot Oscarsleden (E45) ska en bullerskyddsskärm byggas för att minska bullret från leden och skapa en trevligare miljö i området.

Mark- och beläggningsarbete på Härlandavägen 3- 14 juni

2024-05-23

Arbetet utförs nattetid kl. 20 – 05. Framkomligheten kommer att vara begränsad, följ skyltar och vakter/personal på plats

Asfaltering Södra vägen 11-25 juni

2024-05-23

Arbetet sker under nattetid vardagar klockan 20:00 – 05:00 under perioden 10 juni – 25 Juni. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs.

Asfaltering Storgatan 11-26 juni

2024-05-23

Arbetet sker under nattetid vardagar klockan 20:00 – 05:00 under perioden 10 juni – 25 Juni. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs.

Asfaltering Nya Allén 10-25 juni

2024-05-23

Arbetet sker under nattetid vardagar klockan 20:00 – 05:00 under perioden 10 juni – 25 Juni. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs, och vi ber om er förståelse fö…

Asfaltering Kungsportsavenyn 10-21 juni

2024-05-23

Arbetet sker under nattetid vardagar klockan 20:00 – 05:00 under perioden 10 juni – 21 Juni. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs.

Ledningsarbeten Första Långgatan 27 maj – 30 juni

2024-05-21

Ledningsarbetet på Första Långgatan fortsätter. Från slutet av maj till slutet av juni kommer arbetet att innebära en del förändringar för fordonstrafiken från Nordhemsgatan och på Första Långgatan. A…

Fortsatt ledningsarbete på Bergslagsgatan- Gullbergsvassgatan maj – november 2024

2024-04-30

Arbeten kommer att behöva utföras på Bergslagsgatan under olika tidsperioder och gatan beräknas stå klar under hösten 2026. Arbeten kommer pågå vardagar mellan kl. 06:30-16, så länge inget oförutsett …

Arbete på Fabriksgatan, 6 maj -12 juli

2024-04-19

Vi bygger fjärrkyla till verksamheter på Fabriksgatan 46-48A.Under arbetstid är körfälten och en gång- och cykelbana avstängda.

Fjärrvärme- och el/optoarbete på Danska Vägen April – December 2024

2024-04-11

Arbete utförs perioden april – december, vardagar kl. 7-16. Den 8 – 23 april är Prästgårdsgatans busshållplats indragen då arbete förbi busshållplatsen sker dygnet runt.

Ledningsarbeten och spontning på Första Långgatan, april - juli

2024-04-04

Den 8 april startar arbetet med en ny gasledning mellan Värmlandsgatan och Nordhemsgatan.

Lednings- och markarbeten på Första Långgatan 8 april – slutet av september

2024-03-27

Den 8 april startar ett ledningsarbete mellan Masthuggstorget och Värmlandsgatan. Arbete utförs intill fastigheten vilket innebär att trafiken flyttas i sidled norrut. Fordon och cyklister samsas i en…

Markarbeten på Masthamnsgatan och Nordhemsgatan, 21 mars – september 2024

2024-03-19

Från den 21 mars till slutet av september kommer markarbeten att utföras på delar av Nordhemsgatan och Masthamnsgatan. Ytorna iordningställs med färdiga ytskikt, växtbäddar, träd, belysning och möbler…

Ledningsarbete på Emigrantvägen 18 mars – 1 augusti

2024-03-08

Under arbetet enkelriktas Emigrantvägen i östergående riktning i höjd med ”droppen” vid Stenas terminal. Detta innebär begränsad framkomlighet för biltrafik. Trafik från Järnvågen som tidigare kunde k…

Markarbete på Landsvägsgatan och omkringliggande gator mars – juni

2024-03-06

Arbetet kommer innebära begränsad framkomlighet i området där vissa gator stängs helt för trafik. Även parkeringsytor kommer att tas i anspråk.

Ledningsarbete på Bergslagsgatan mars 2024 – november 2024

2024-02-15

Göteborgs stad kommer att bygga ut allmän plats inom Centralenområdet. I samband med att Trafikverket är på väg att lämna över ytorna ovanpå Västlänkens tak bygger vi en ny gatustruktur i området.

Göteborg Energi byter gamla fjärrvärmeledningar 2024

2023-05-09

Med start under 2024 kommer Göteborg Energi att gräva upp och ersätta föråldrade fjärrvärmeledningar i en rad områden i staden. Detta kommer att påverka framkomligheten för såväl bil-, cykel- som gång…

Avstängning av Masthamnsbron, från och med 29 augusti

2022-08-22

Masthamnsbron stängs för biltrafik måndag den 29 augusti 2022 och för fotgängare och cyklister måndag den 5 september 2022.

Vägarbeten på Hisingen

Arbete vid Backavägen, 10-30 juni

2024-06-11

Just nu pågår arbete på Backavägen med att bygga ny spårväg mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen, som ska stå klar 2029.

Arbete längs bullerplank 24 juni - 31 juli

2024-06-10

Under första etappen kommer den norra gång- och cykelbanan (GC-bana) längs Björlandavägen mellan (Wieselgrensgatan & Tuvevägen) stängas av kl. 07:00 – 19:00

Asfaltering Bottnevägen 7 juni - 15 juli

2024-06-04

Arbetet sker under dagtid kl. 7 – 18 under perioden 7 juni – 15 juli. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs.

Asfaltering Lilla Hjuviksvägen 30 maj - 21 juni

2024-05-23

Arbetet sker under nattetid vardagar klockan 19:00 – 05:00 under perioden 30 Maj – 21 Juni. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs.

Asfaltering Kongahällavägen 30 maj -17 juni

2024-05-23

Arbetet sker under nattetid vardagar klockan 19:00 – 05:00 under perioden 30 Maj – 17 Juni. Framkomlighet på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs.

Asfaltering på gator runt Wieselgrensplatsen, 22 maj – 15 juli

2024-05-16

Delar av trottoarer och körbanor i området behöver asfalteras om.

Asfaltering Flygfältsgatan, 27 maj – 14 juni

2024-05-15

En sträcka av körbanan i ert område behöver asfalteras om.

Asfaltering på Gamla Flygplatsvägen, 30 maj – 17 juni

2024-05-15

En sträcka av körbanan i ert område behöver asfalteras om.

Asfaltering i Brunnsbo, 29 april – 21 juni

2024-04-25

Delar av trottoarer och körbanor i området behöver asfalteras om.

Renovering av Dalsänkan, 17 juni – 7 juli

2024-04-24

Eftersom Dalsänkan är behov av renovering kommer vi asfaltera om körbanan och gångbanan.

Renovering av Gisslefjällsliden och Bubergsvägen, 24 juni – 7 juli

2024-04-24

Eftersom Gisslefjällsliden och Bubergsvägen är behov av renovering kommer vi asfaltera om körbanan.

Renovering av Björlandavägen 209-229, 10 juni – 7 juli

2024-04-24

Eftersom Björlandavägen är behov av renovering kommer vi asfaltera om körbanan.

Renovering av Kärrdalsvägen, 17 juni – 7 juli

2024-04-24

Eftersom Kärrdalsvägen är behov av renovering kommer vi asfaltera om körbanan och gångbanan.

Arbete i Lindholmsallén, 8 april - 19 december

2024-03-21

Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026.

Arbete i Frihamnen-Hisingsbron 2 april - 15 september

2024-03-21

Just nu pågår arbetet med att bygga ny spårväg och körfält för citybuss mellan Frihamnen och Lindholmen, som ska stå klart årsskiftet 2025/2026.

Markarbeten utmed Bratteråsbacken, mars – juni 2024

2024-03-15

Arbetet omfattas av en ny gångbana på östra sidan av Bratteråsbacken samt plattytor och plantering på allmän platsmark.

Cykelbana byggs mellan Wieselgrensplatsen och Vågmästareplatsen från mars till oktober

2024-02-21

Arbetet innebär att vi både bygger om och bygger ny gata, gångbana och cykelbana. Under tiden vi arbetar i området kommer gator och delar av gator att stängas av och ledas om.

Totalavstängning på Inlandsgatan 17 oktober 2023 – 16 oktober 2024

2023-09-29

På grund av byggnation av ny gata, cirkulationsplats samt gång- och cykelbana på Inlandsgatan, kommer Inlandsgatan mellan Gropegårdsgatan och Herkulesgatan att stängas av helt för biltrafik under ett …

Göteborg Energi byter gamla fjärrvärmeledningar 2024

2023-05-09

Med start under 2024 kommer Göteborg Energi att gräva upp och ersätta föråldrade fjärrvärmeledningar i en rad områden i staden. Detta kommer att påverka framkomligheten för såväl bil-, cykel- som gång…

Vägarbeten i sydväst

Asfaltering av cykel- och körbana på Högskärsgatan, 17 juni – 28 juni

2024-06-13

Delar av Högskärsgatan är i behov av renovering och vi kommer därför asfaltera om körbana och cykelbana. Arbetet utförs dagtid, mellan klockan 7.00 – 16.00

Asfaltering på Mandolingatan den 27 juni

2024-06-11

Vi ska asfaltera Mandolingatan den 27 juni mellan kl.06.00 och 18.00.

Reparation av bro Letsegårdsvägen vid Hästgården i Billdal Juni – juli 2024

2024-05-23

Bron kommer vara helt avstängd för all trafik mellan v. 25 och v. 29. Ordinarie arbetstider: 07.00 – 16.30 måndag till fredag.

Arbete med ny gång- och cykelbana över Marconimotet, 17 maj – våren 2025

2024-05-17

En ny gång- och cykelbana ska byggas över Marconimotet. Den kommer att sträcka sig från A Odhners gata till Armlängdsgatan.

Mark- och beläggningsarbete på Stora Åvägen, 27 maj –17 juni

2024-05-16

Svevia AB kommer på uppdrag av stadsmiljöförvaltningen att utföra beläggning av asfalt på Stora Åvägen från Kobbegårdsvägen till Hantverksvägen.

Arbete utmed Mandolingatan, mars - juli

2024-03-21

Med start i mars påbörjas utbyggnad av gång och cykelbana utmed Mandolingatan. I Mandolingatans anslutning till Frölunda Torg kommer även en torgyta byggas.

Reparation av fem broar i Billdals park, 18 mars – 30 augusti

2024-03-14

Fem mindre gång- och cykelbroar i Billdals park är i behov av underhåll.

Ombyggnad av A Odhnersgata och Olof Asklundsgata September 2023 – hösten 2025

2023-08-23

Arbete utförs vardagar kl. 6.30 – 19 men helgarbete kan bli aktuellt. Körfält, gång- och cykelbanor flyttas under arbetets gång. Följ skyltar och hänvisningar. Arbetet medför buller.

Vägarbeten i nordost

Mark- och beläggningsarbete Björnväktarens gata Förarbete 26 juni - 24 juli Beläggning Asfalt 6 – 16 augusti

2024-06-04

Arbetet utförs dagtid kl. 7-16. OBS! Arbetet utförs i etapper då närliggande gator också ska beläggas på nytt. Framkomligheten kommer att vara begränsad, följ skyltar och vakter/personal på plats. …

Mark- och beläggningsarbete Lilla Björn Förarbete 12 – 28 juni Beläggning Asfalt 6 – 16 augusti

2024-06-04

Arbetet utförs dagtid kl. 7-16. OBS! Arbetet utförs i etapper då närliggande gator också ska beläggas på nytt. Framkomligheten kommer vara begränsad, följ skyltar och vakter/personal på plats.

Mark- och beläggningsarbete Stora Björn Förarbete v. 24–28 Beläggning Asfalt v.32–33

2024-06-04

Arbetet utförs dagtid kl. 7–16. Arbetet utförs i etapper då det rör sig om hela området. Framkomligheten kommer vara begränsad, följ skyltar och vakter/personal på plats.

Mark- och beläggningsarbete Stora Björn, 3 juni - 18 augusti

2024-05-29

En del av Stora Björn behöver asfalteras om.

Gångbanearbete på Gårdstensvägen April – Augusti 2024

2024-03-27

Arbete utförs perioden april - augusti, vardagar kl. 7 – 18. Ett körfält kommer att stängas av i etapper på Kryddvägen och Gårdstensvägen fram till Pimpinellagatan. Avstängningen regleras med rödljus.…

Göteborg Energi byter gamla fjärrvärmeledningar 2024

2023-05-09

Med start under 2024 kommer Göteborg Energi att gräva upp och ersätta föråldrade fjärrvärmeledningar i en rad områden i staden. Detta kommer att påverka framkomligheten för såväl bil-, cykel- som gång…

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om aktuella vägarbeten så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}