Till sidans huvudinnehåll

Överklaga beslut om skadestånd


Är du inte nöjd med Försäkrings AB Göta Lejons beslut i ditt ärende finns möjlighet att överklaga. De flesta skadeärenden som anmäls leder inte till att något skadestånd betalas ut.

Överklaga beslutet du fått

Du kan få ditt ärende omprövat om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.
 1. 1

  Kontakta handläggaren för ärendet

  Har du ytterligare fakta i ärendet som handläggaren inte känner till så kan vi göra en ny prövning. De flesta meningsskiljaktigheter brukar kunna redas ut vid ett personligt samtal.

 2. 2

  Kontakta handläggarens chef

  Är du fortfarande inte nöjd efter ett nytt samtal med handläggaren så kan du kontakta handläggarens chef.

 3. 3

  Kontakta Göta Lejons överprövningsnämnd

  Det här kan du göra om det är Försäkrings AB Göta Lejon som utrett ärendet. Vill du gå vidare efter att ha pratat med handläggare och chef så kan du kontakta överprövningsnämnden genom att skicka e-post till Försäkrings AB Göta Lejon.

 4. 4

  Få din sak prövad i allmän domstol

  Om du fortfarande inte är nöjd kan du få din sak prövad i allmän domstol.

Kontakta Försäkrings AB Göta Lejon

Har du synpunkter eller frågor om att överklaga beslut om skadestånd så kan du kontakta Försäkrings AB Göta Lejon.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 55 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Johan Willins Gata 3

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.991379009114233,57.70779005649247] }, "properties":{ "title":"Försäkrings AB Göta Lejon", "content":"Johan Willins Gata 3" } }]

Postadress

Johan Willins gata 5
416 64 Göteborg

${loading}