Till sidans huvudinnehåll

Begär skadestånd av Göteborgs Stad


Om du anser att Göteborgs Stad har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns information om hur du gör och vart du ska vända dig.

Så begär du skadestånd

 1. 1

  Du måste visa att Göteborg Stad orsakat skadan

  Du som begär skadestånd måste visa att Göteborgs Stad har orsakat skadan genom vårdslöshet eller försummelse.

 2. 2

  Ta reda på vart du skickar in skadeståndsanspråket

  Kontakta Göteborgs Stads kontaktcenter om du är osäker

  Om du är osäker på vilket bolag eller vilken förvaltning inom Göteborgs Stad du ska skicka ditt skadeståndsanspråk till kan du höra av dig till Göteborgs Stads kontaktcenter. De kan hjälpa dig att ta reda på om det är Göteborgs Stad du ska vända dig till och i så fall vilken förvaltning eller bolag.

 3. 3

  Fyll i blanketten för skadestånd och skicka in

  Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. För att du ska få ditt ärendeprövat är det viktigt att det framgår var och när skadan har inträffat och vad det är som har hänt.

  Blankett för begäran om skadestånd

  När du har fyllt i blanketten med alla uppgifter skickar du den direkt till den förvaltning, eller det bolag inom Göteborgs Stad, som du anser har orsakat skadan.

  Förvaltningar i Göteborgs Stad
  Bolag i Göteborgs Stad

  Ärenden till stadsmiljöförvaltningen

  Om ditt ärende ska till stadsmiljöförvaltningen så fyller du i ett digitala formulär.

  Begär skadestånd från stadsmiljöförvaltningen

 4. 4

  Överklaga beslut om skadestånd

Kontakta Göteborgs Stad

Har du frågor om att ansöka om skadestånd, kontakta Göteborgs Stad. Du kan även få hjälp med att ta reda på vilken förvaltning eller bolag du ska skicka din ansökan till.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}