Till sidans huvudinnehåll

Skadestånd

Göteborgs Stad har en patientförsäkring för sin hälso- och sjukvård. Du kan anmäla en patientskada om du anser att Göteborgs Stad, eller en privat vårdgivare som arbetar på uppdrag av Göteborgs Stad, orsakat skadan.

Begär skadestånd av Göteborgs Stad

Om du anser att Göteborgs Stad har vållat dig eller din egendom skada kan du ha rätt till skadestånd. Här finns information om hur du gör och vart du ska vända dig.

Överklaga beslut om skadestånd

Är du inte nöjd med Försäkrings AB Göta Lejons beslut i ditt ärende finns möjlighet att överklaga. De flesta skadeärenden som anmäls leder inte till att något skadestånd betalas ut.
${loading}