Till sidans huvudinnehåll

Skräpplockardagarna


För att minska nedskräpning och samtidigt öka källsortering, återvinning och återanvändning anordnar staden varje vår Skräpplockardagarna. Målgruppen är Göteborgs barn och unga med målet att skapa hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Tidig miljökunskap lär barn och unga att göra rätt

Syftet med Skräpplockardagarna är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga vad gäller nedskräpning och källsortering. Miljökunskap ska öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för närmiljön och samhället i stort. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare. Skräpplockardagarna arrangeras i samarbete med Håll Sverige rent. Det är också de som tillhandahåller material till skräpplockningen för förskolor och skolor.

Tänk på att vid anmälan först undersöka om din förskola/skola redan är anmäld. Vilka skolor som är anmälda kan du se på Håll Sverige Rents webbplats. Sista dag för anmälan och beställning av skräpplockarmaterial är den 31 maj. Tänk på att ni aktivt måste beställa skräpplockarpåsar i webbshopen på Håll Sverige rent , påsarna kommer inte automatiskt vid bara en anmälan. Påsarna kostar i övrigt inget att beställa.

Anmälan till Skräpplockardagarna

Från 1 mars kan du som är pedagog och lärare anmäla dina klasser eller avdelningar och skolor till Skräpplockardagarna på webbplatsen - Håll Sverige rent.

Planera gärna er städdag tillsammans med skolans vaktmästare som vet vilka dagar sopkärlen töms. Det är jättebra om ni i möjligaste mån kan planera in er skräpplockning till vecka 16 och 17. Ni som städar andra veckor behöver meddela när ni ska städa till rachel.lichter@stadsmiljo.goteborg.se

Allt material skickas i en och samma sändning med möjlighet att redan i webshopen välja om ni behöver handskar. Handskarna levereras i paket om tolv par så välj det som ligger närmst i antal.

Nyfiken på vart tar skräpet vägen?

När förskolan och skolan inte har miljörum med källsortering hämtar renhållningsarbetarna endast säckar med restavfall som sedan går till förbränning. Säckar med sorterat avfall måste ni lägga i ett kärl avsett för det sorterade materialet (exempelvis plast, metall och så vidare). Om ni inte har egen källsortering, gå med barnen till närmaste återvinningsstation.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om skräpplockardagarna så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}