Till sidans huvudinnehåll

Så städar vi staden


Staden städas året om. Förutom när det är minusgrader och har snöat för då måste vi vänta tills det blir plusgrader igen.

Vårstädning

Sopa rent efter vintern

Stadsmiljöförvaltningen börjar vårstädningen 15 mars, arbetet pågår dygnet runt tills det är klart, senast 31 maj.

Gång- och cykelbanor

Är rensopade senast 1 april.

Bostadsgator och övriga platser

Är rensopade senast 31 maj.

Städning

Städningen i Göteborg ser olika ut beroende på var i staden du befinner dig och tid på året. Centrala staden sopas minst en gång i veckan mellan oktober och april. Mellan maj och september sopas området oftare. Under sommarmånaderna spolas också vissa ytor rena, till exempel vid Lejontrappan i Brunnsparken och trappan där Paddan lägger till vid Kungsportsplatsen.

Övriga delar av staden städas regelbundet, men inte lika ofta som i centrum. Under barmarkssäsongen sopas gator, cykelbanor och gångbanor med jämna mellanrum. Under hela året plockar medarbetare upp skräp och fimpar som slängs.

Gator

Flertalet gator i staden har skyltar uppsatta som anger vilka tider man inte ska parkera sin bil på gatan för att ge utrymme för städmaskiner och annat underhåll. Finns inga skyltar uppsatta sopas gatan minst tre gånger per år, från april till oktober. Industrigator sopas var 14:e dag under perioden juni till november. All städning kompletteras med extra punktinsatser vid behov.

Cykelbanor

Cykelbanorna sopas minst var 14:e dag från april till oktober. I centrala stan sopas det oftare. När det behövs sätts punktinsatser med extra städning in på cykelbanorna.

Gångbanor, trottoarer och trappor

I många fall är det fastighetsägaren som har en skyldighet att städa gångbanor, trottoarer och trappor. Detta ingår i fastighetsägaransvaret. Gångbanor och trappor städas minst en gång varannan vecka, året runt. Vid behov kan punktinsatser med extra städning sättas in.

P-hus och p-platser

Städning är en viktig del i arbetet för att parkeringsplatserna ska upplevas trygga och säkra. P-hus och parkeringsplatser städas regelbundet, vissa städas en gång i veckan medan andra behöver städas varje dag. Dessutom görs 1 gång/år en omfattande städning av p-husen då golv, väggar och tak rengörs.

Hållplatser

Buss- och spårvagnshållplatser samt eventuella väntkurer ska hållas rena. Klotter på möbler och väntkuren anmäler man till Västtrafik. Vid behov ska även området kring hållplatsen städas (upp till en meters avstånd från hållplatsen). Papperskorgarna vid hållplatserna i centrum töms dagligen, de som är uppsatta lite längre bort från centrum töms två gånger per månad. Trafikverket ansvarar för hållplatserna vid de statliga vägarna, exempelvis väg 158.

Papperskorgar

Tömning av papperskorgar

Papperskorgarna i centrala stan töms dagligen, med extra tömningar på vissa platser under perioden maj till augusti. I övriga delar av staden töms papperskorgarna utifrån hur mycket de används. Papperskorgarna vid hållplatserna i centrum töms dagligen, de som är uppsatta lite längre bort från centrum töms två gånger per månad.

Olika typer av papperskorgar i staden

Göteborgs Stad ansvarar för olika typer av papperskorgar, totalt har staden cirka 4300 stycken. Den vanligaste papperskorgen i Göteborg har även en fimphållare på toppen och några kan även samla upp returburkar. De finns utplacerad på många ställen i staden. Tyvärr visade det sig att en del personer slänger sina hushållssopor i den därför har vi varit tvungna att minska hålet i flera av dem.

För att flera papperskorgar ska bli råttsäkra har staden tagit fram papperskorgar som har släta sidor istället för rutmönstret. De släta sidorna gör att råttorna inte kan klättra upp i papperskorgen.

De stora grå soptunnorna kallas Big Belly och är solcellsdrivna, råttsäkra med inbyggd komprimering. Flertalet hittar du i stadens parker men de finns även på andra ställen i staden. Placeringen i parker beror framför allt på att många äter sin lunch eller har picnic där och då behövs stora papperskorgar eftersom det snabbt blir mycket skräp. I och med Big Belly behöver vi inte tömma papperskorgen varje dag i exempelvis Brunnsparken eftersom den meddelar personalen om den ska tömmas via en app.

Den vanligaste papperskorgen i Göteborg.
Den vanligaste papperskorgen i Göteborg. Foto: Rebecca Havedal.
Fyra papperskorgar i olika färger.
Flera papperskorgar i olika färg, för sortering av avfall. Foto: Rebecca Havedal.
Papperskorg med mindre hål och galler, som gör det svårare för råttor att klättra.
En råttsäker papperskorg. De släta sidorna gör att råttorna inte kan klättra in. Foto: Stefan Risedahl.
Stor, fyrkantig papperskorg.
Big Belly komprimerar det som slängs i den, så att den inte behöver tömmas lika ofta.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om hur vi städar staden så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}