Till sidans huvudinnehåll

En ren stad blir en leende natur


Göteborgs Stad strävar efter en mer välkomnande stadsmiljö med mindre skräp och med en leende natur där allt och alla kan trivas.
En leende igelkott på en bädd av treklöver
En leende igelkott på en bädd av treklöver.

Skräp som inte tas om hand i vår stadsmiljö hamnar till sist ofta i naturen och i haven där den påverkar både djur och natur negativt. En leende och ren stad bli därför i slutändan också en leende natur. I Göteborg har vi även mycket naturområden och parker som vi delar med naturen och dess invånare. Därför är detta extra viktigt för oss.

Göteborg Stad gör i år en rad insatser för att minska skräpet i det offentliga rummet. Sopcontainrar för en mer effektiv sophantering på badplatserna, extra sorteringsstationer, extra städpersonal och smarta uppkopplade papperskorgar är några exempel. Med din hjälp kan vi nå mycket längre!

Så kan du hjälpa till

Så jobbar vi för en renare och leende stad

Allt fler upptäcker och nyttjar allt det gröna som Göteborg erbjuder. Som våra parker, naturområden och badplatser. Det ställer högre krav på oss alla och kommunen satsar på att hålla staden ren och leende.

Extra sorteringsstationer, containrar och papperskorgar

På 14 badplatser sätter vi i år ut containrar för att ersätta mindre soptunnor som snabbt svämmar över varma sommardagar. Containrarna ger en mer effektiv sophantering samtidigt som lösningen är bättre för både miljö och personal då arbetsfordon inte behöver köra runt lika frekvent över staden till de olika badplatserna. Fler papperskorgar och sorteringsstationer placeras ut inför sommarsäsongen. De placeras ut strategiskt där till exempel många göteborgare har vana att äta ute som i Slottsskogen och på Kungstorget.

Strandstäd och kanalstäd

Varje år städar Göteborgs Stad i skärgården på kobbar och skär där allemansrätten gäller. Två personer arbetar på heltid under säsongen som i år sträcker sig från 1 april till 30 september. Göteborgs Stad har två båtar till strandstädningen, men städar även en del på land med bil. Under sommaren arbetar även sommarjobbande ungdomar med att städa.

En del sopor hamnar i stadens kanaler och för att städa kanalen patrullerar städbåten M/S Ren-Ström med personal kanalen från april till oktober. Runt 600 kilo skräp tas upp ur kanalen varje vecka från elbåten som drivs med förnybar solenergi.

Extra städpersonal som börjar tidigare på sommarsäsongen

De första varma dagarna varje år lockar självklart ut fler ute-ätande göteborgare, därför står Göteborg Stad redo från 11 april med extra personal kvälls- och helgtid för renhållning.

Testar uppkopplade papperskorgar

I år är 70 papperskorgar i Slottsskogen smarta och uppkopplade. Sensorer har monterats på befintliga papperskorgar och mäter när de är fulla så de kan tömmas när det behövs istället för enligt ett schema. Då behöver våra medarbetare inte åka omvägar till tomma papperskorgar och kan istället fokusera på de mest belastade.

Vi hoppas på mindre överfulla papperskorgar och ett trevligare parkbesök för dig. Personalens arbetstid blir effektivare och energiåtgång från arbetsfordon minskar. Papperskorgarna är del av en större test som genomförs inom Hållbara Smarta parker. Som är ett samarbete där stadens olika grönytor används som testbäddar för utveckling av hållbara och innovativa arbetssätt.

Lär dig mer om hur vi städar staden

Förbud mot nedskräpning

Eftersom nedskräpning är ett problem utifrån flera miljöperspektiv har riksdagen fattat beslut om och infört förbud mot nedskräpning från 1 januari 2022. Den nya lagen innebär att det blir straffbart att skräpa ner med till exempel en cigarettfimp, tuggummi eller kapsyl. De flesta av dessa produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande produkterna vid nedskräpning.

Från den 1 maj är det också förbjudet med plastkonfetti utomhus. Straffet för ringa nedskräpningsförseelse är 800 konor i böter.

Uggla med öppen näbb.

Naturen som återhämtningsplats

I Göteborg har vi utöver stadsmiljön också väldigt mycket park- och naturmark. De senaste åren har det blivit tydligt hur viktig naturen är för oss stadsbor både för återhämtning och aktivitet. Forskning visar hur naturens inverkan på oss människor minskar negativa känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. 

Naturen har alltså många andra viktigare värden än de rent estetiska. Du kan läsa om hur Göteborg Stad arbetar för att skydda och utveckla dessa värden i Göteborgs Stads grönplan.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om nedskräpning så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}