Till sidans huvudinnehåll

Regler för att parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Att du har parkeringstillstånd för rörelsehindrade innebär inte att du får parkera var du vill.

Här får du parkera med tillståndet

 • Du får parkera på parkeringsplatser på gator och torg som förvaltas/sköts av kommunen.
 • Du får parkera högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
 • Du får parkera högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar men mindre än 24 timmar.
 • Du får parkera högst 3 timmar på gata som är utmärkt som gågata om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.
 • Du får parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Du måste då följa de regler för längsta parkering som gäller. Karta över parkeringsplatser som reserverats för rörelsehindrade.
 • Du får parkera på så kallad kombiplats, men då ska du även ha ett giltigt boendeparkeringstillstånd.
 • Du får också parkera i andra kommuner i Sverige, men då enligt de regler som gäller för varje kommun. Vissa kommuner tar ut parkeringsavgift, i andra är parkeringen gratis.
 • Du får också parkera med tillståndet i de flesta länder inom EU. Men kontakta först ambassaden i det land du ska åka till för att veta mer om vad som gäller i landet. EU Parking card for Persons with disabilities (information på engelska)

Här får du inte parkera med tillståndet

 • i parkeringshus
 • på tomtmark - om inte ägaren tillåter det
 • på platser för visst ändamål, till exempel lastplats eller taxiplats
 • på vändplats
 • på plats anvisad för viss trafikantgrupp, till exempel konsulat
 • på plats anvisad för visst slag av fordon, till exempel buss
 • i gångfartsområde (där är parkering bara tillåten på särskilt anordnad p-plats)
 • på huvudled, om det inte finns andra lokala trafikföreskrifter om parkering på gatan.

Vad är tomtmark?

Alla civilrättsligt reglerade parkeringsplatser är på tomtmark. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet. OBS! Vissa gator är enskilda, alltså tomtmark!

Exempel på skyltning på tomtmarksparkering

Tips för att se om det är allmän mark eller tomtmark. Allmän plats är de platser som saknar tilläggstavlor med namn och telefonnummer. På parkeringsautomaterna finns det angivet vilken taxa som gäller för platsen ex. A, 1-7 samt telefonparkeringens kod med tre siffror.

När måste du betala avgift?

I Göteborg är stadsmiljöförvaltningens avgiftsbelagda parkeringsplatser gratis för dig med tillstånd. Alla kommuner har däremot inte gratis parkering. Då måste du betala på avgiftsbelagd parkering.

Vad gäller för ditt parkeringstillstånd?

Tillståndet är personligt

Tillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet eller när du åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare. Lånar du ut ditt tillstånd kan vi dra tillbaka det. Tillståndet är personligt och kan återkallas om du lånar ut det eller missbrukar det.

Placera tillståndet väl synligt

Du ska placera parkeringstillståndet i fordonets främre del så att framsidan med slutdatum är väl synlig och läsbar i sin helhet utifrån.

Ditt parkeringstillstånd är en värdehandling

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Du bör därför inte förvara tillståndet i fordonet utom då tillståndet används för parkering. Om du tappar eller blir bestulen på parkeringstillståndet måste du polisanmäla det. Kopia på polisanmälan skickar du till stadsmiljöförvaltningen, som då spärrar tillståndet och utfärdar ett nytt.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}