Till sidans huvudinnehåll

Regler för ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade


Du som har betydande svårigheter att förflytta dig med hjälpmedel till och från ett fordon kan beviljas tillstånd. Syftet med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att hjälpa dig som har störst behov av nära parkering för att självständigt klara din vardag.

Villkor för utfärdande av tillstånd

Rörelsehinder avser alltid förflyttningsförmågan med bästa hjälpmedel. För att förmånen med parkeringstillståndet ska kunna nyttjas är det viktigt att utfärdandet sker restriktivt.

 • En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.
 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Ansökan, beslut och överklagande

 • Ansökan om parkeringstillstånd måste sökas i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige har du möjlighet att söka där du vistas.
 • I Göteborgs kommun fattar stadsmiljöförvaltningen beslut om parkeringstillstånd på delegation från stadsmiljönämnden. Handläggarna på kommunen bedömer ansökan, i vissa fall i samråd med en läkare.
 • Ett parkeringstillstånd får utfärdas på högst fem år och det förnyas inte automatiskt utan du måste göra en ny ansökan när tillståndet upphör. Prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
 • Om du inte är nöjd med ditt beslut kan det överklagas till länsstyrelsen.

OBS! Handläggningstiden är cirka sex veckor.

Tänk på att ditt parkeringstillstånd är en värdehandling. Om du förlorar tillståndet måste du göra en polisanmälan som du sedan ska lämna till stadsmiljöförvaltningen.

Ett parkeringstillstånd som inte nyttjas korrekt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

Parkeringstillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör och parkerar fordonet eller när du åker med och har beviljats tillstånd som passagerare. Om parkeringstillståndet inte används på korrekt sätt, exempelvis att det lånas ut, kan det återkallas.

Information till intygsutfärdande läkare

Förutsättningar för tillstånd

För handläggarens bedömning är läkarens objektiva bedömning och läkarintyg av största betydelse.

Det är viktigt att utfärdandet sker restriktivt.

Intyg ska utfärdas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:54) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården med mera.

Intygsblankett

Blankett Ansökan om parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder

Läkarintyg för ifyllnad finns på sidan 2 i ansökan.

Förutom ansökan kan läkaren välja att skicka med andra dokument som hon/han anser vara lämpliga för att ansökan ska bedömas korrekt.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om parkeringstillstånd för rörelsehindrade så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}