Till sidans huvudinnehåll

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att hålla sig inomhus

Senast uppdaterad: 23 februari 2024 klockan 11:38

Räddningstjänsten Storgöteborg uppmanar allmänheten i området att hålla sig inomhus på grund av den hårda blåsten. Takpannor, skyltar och andra lösa föremål kan flyga iväg och utgöra en fara.

krisinformation.se

Nyttoparkeringstillstånd


Du som använder bilen mycket i jobbet och har extra stora behov av att parkera kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Vem kan få nyttoparkeringstillstånd?

Nyttoparkeringstillstånd kan ges om fordonet används i betydande omfattning och har en avgörande betydelse för att du som söker ska kunna utföra ditt arbete.

De grupper som prioriteras är de som har behov av att komma nära målet med serviceutrustade bilar. Eller de som utför ett stort antal godstransporter där godset också måste tas hand om i särskild (ofta tidskrävande) ordning innan transportören kan åka vidare.

Du kan inte få nyttoparkeringstillstånd för:

  • att du måste transportera dig själv (eller andra personer) till och från olika platser
  • arbetsledning
  • kundbesök
  • parkering vid "hemmabasen"
  • lastning och lossning av gods.

Nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal

Jobbar du inom vissa yrken och områden inom vården kan du i stället ansöka om nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal.

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

För att kunna ansöka behöver du ha bilens registreringsnummer, företagets organisationsnummer och en faktureringsadress.

Om du vill förnya ett gällande tillstånd måste du göra ansökan senast tre veckor innan tillståndet upphör att gälla för att vara säker på att ha ett nytt när det gamla upphört.

Ansök direkt på webben

Ansök om nyttoparkeringstillstånd

Ansök via blankett

Ansökan om parkeringstillstånd för nyttofordon.

Skriv ut, fyll i och skriv under blanketten. Skicka blanketten till:

Stadsmiljöförvaltningen
Box 2403
403 16 Göteborg

Kostnad för nyttoparkering

Avgiften för ett nyttoparkeringstillstånd är 10 000 kronor per år (inklusive moms).

För tillstånd som återsänds under giltighetstiden betalar stadsmiljöförvaltningen tillbaka ett belopp som motsvarar det antal hela månader som är kvar av giltighetstiden. Avgift för tillfällig nyttoparkering återbetalas inte.

Tillfälligt nyttoparkeringstillstånd

Avgiften för tillfällig nyttoparkering (inklusive moms):

  • 225 kronor per dag första och andra dagen.
  • 150 kronor per dag för dag 3 till 10.
  • 115 kronor per dag för dag 11 till 20.
  • 75 kronor per dag för dag 21 till 30.

Om du behöver nyttoparkeringstillstånd i max 30 dagar kan du söka ett sådant tillstånd genom att mejla till parkering@stadsmiljo.goteborg.se.

Villkor för nyttoparkeringstillstånd

Här kan du parkera med nyttoparkeringstillstånd

Tillståndet gäller för fri parkering under högst två timmar i följd på plats som är avgiftsbelagd eller där parkering är tillåten under kortare tid än två timmar.

Ditt parkeringstillstånd gäller endast på gator och parkeringsplatser som är allmän platsmark inom Göteborgs kommun under måndag till lördag klockan 07.00-19.00. I undantagsfall kan giltighet under andra tider beviljas.

Observera att tillståndet inte gäller på tomtmark där parkeringen regleras av fastighetsägaren till exempel Göteborgs Stads Parkering AB. En tumregel är att se efter om det finns en tilläggstavla vid infarten med ett företagsnamn och telefonnummer. Då är parkeringen på tomtmark och då gäller inte tillståndet.

Övriga upplysningar

Ett nyttoparkeringstillstånd utfärdas för ett år i taget. För kortare tid kan ett tillfälligt nyttoparkeringstillstånd beviljas för upp till 30 arbetsdagar.

Placera nyttoparkeringstillståndet i original så att texten är lätt att läsa i sin helhet genom fordonets vindruta.

Meddela stadsmiljöförvaltningen omgående när någon förändring sker av gällande förutsättning för tillståndet (till exempel byte av bil).

Företaget (tillståndshavaren) ska underrätta föraren om gällande villkor, giltighet och undantag.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om nyttoparkeringstillstånd så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}