Till sidans huvudinnehåll

Dispens från parkeringsbestämmelse

Du som tillfälligt måste parkera där du annars inte får ska ansöka om dispens. Det kan till exempel gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon.

Villkor för dispens

Du kan beviljas dispens om alternativa möjligheter till parkering saknas. I första hand ska du använda befintliga parkeringsplatser i närheten, även om det kan vara en bit att gå – det är ingen självklarhet att du alltid kan ha fordonet precis vid målpunkten. Du kan ansöka om dispens för enskilda tillfällen eller en sammanhängande period om högst ett år. Dispens beviljas för den kortaste sträcka och/eller kortaste tid som krävs för ändamålet.

Du måste betala en avgift på 500 kr per dispens.

Ansökan

Fyll i och skriv under blanketten. 

Blankett Ansökan om dispens att framföra och/eller uppställa fordon

Skicka blanketten till:

Stadsmiljöförvaltningen
Box 2403
403 16 Göteborg

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om dispens från parkeringsbestämmelse så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}