Till sidans huvudinnehåll

Regler för boendeparkering


Med ett boendeparkeringstillstånd kan du mot en fast avgift parkera inom ett givet område, men utan att vara garanterad en parkeringsplats. Behöver du en garanterad parkeringsplats måste du söka ett annat alternativ.

Vad är boendeparkeringstillstånd?

Boendeparkeringstillstånd är ett undantag från parkeringsreglerna som innebär att boende med parkeringstillstånd får stå på gatan till en reducerad avgift. Du får ingen egen plats, utan tillståndet gäller för ett visst område. Vid anläggningsarbete, till exempel gatuarbete, kan antalet tillgängliga platser tillfälligt minska.

trafikförordningen ges kommuner möjlighet att om det behövs bevilja undantag för boende i ett visst område.

Tillståndet är digitalt

Boendeparkeringstillståndet är digitalt. Parkeringstillståndet gäller från att du fått beslut på att det är beviljat. Beslutet sker via e-post eller brev. Parkeringsvakterna läser av din registreringsskylt och får omedelbart besked om ditt tillstånd är giltigt/aktivt eller inte.

Vem kan ansöka om boendeparkering?

Den som är folkbokförd på en behörig adress och som äger eller har ett förmånsbeskattat tjänstefordon kan ansöka om boendeparkeringstillstånd. Man beviljas endast ett tillstånd per person.

Ansökan kan inte behandlas innan folkbokföringsadress och/eller uppgift om registrerad ägare till fordonet trätt i kraft. Har du inte önskat startdatum på din ansökan eller om startdatumet inte ligger inom handläggningstiden får du det datum vi beviljar din ansökan som startdatum på ditt boendeparkeringstillstånd.

Ansök om boendeparkering

Kontrollera din adress

Det finns inte boendeparkeringar i hela staden. I tjänsten Kontrollera boendeparkering kan du direkt få svar på om du kan få boendeparkeringstillstånd på din adress.

Krav för att kunna få boendeparkeringstillstånd

 • Du ska ha fyllt 18 år.
 • Du måste stå som registrerad ägare till fordonet i Vägtrafikregistret. Med fordon menas personbil, lätt lastbil och MC.
 • Du måste vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde.
 • Du som studerar eller arbetar tillfälligt i Göteborg men är folkbokförd på en annan adress, kan i vissa fall få ett boendeparkeringstillstånd under en begränsad tid. Då krävs att du kan visa upp intyg i form av ett hyresavtal, studieintyg eller anställningsavtal samt är registrerad ägare till fordonet som du ansöker för.
 • Är du anställd eller firmatecknare och har ett tjänstefordon bifogar du en lönespecifikation där det framgår att du har bilförmån och/eller ett tjänstebilsintyg utfärdat på din arbetsgivares brevpapper med logotyp och kontaktuppgifter. Intyget ska innehålla ditt namn och personnummer, fordonets registreringsnummer och om du förmånsbeskattas för fordonet. Intyget ska vara undertecknat av en behörig person på företaget.
 • Intyg behövs för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag.
 • För utländska fordon ska en kopia på registreringsbeviset bifogas ansökan.

Krav på fordonet

 • Fordonet ska vara i trafik
 • Fordonet får väga maximalt 3,5 ton
 • Fordonet får inte ha körförbud.

Parkeringstillståndets giltighet

När gäller boendeparkeringstillståndet?

Följ alltid gällande skyltsättning där du parkerar:

 • Parkering är tillåten dygnet runt vid skyltning med områdesbokstav och taxa.
 • Fordonet får stå kvar på samma plats högst 14 dagar i följd.
 • Vid skyltning med områdesbokstav, taxa och ett ”n” (innebär att man får parkera nattetid) är parkering tillåten vardagar från klockan 18.00 till klockan 09.00 påföljande vardag samt dag före söndag och helgdag från klockan 15.00 till klockan 09.00 påföljande vardag på ”blå tilläggstavla” till exempel ”Boende V5n”.
 • Tillståndet gäller inte på platser eller tider då det är parkeringsförbud, till exempel för väghållning vissa veckodagar eller tillfälligt förbud för exempelvis vägarbete.

Var gäller boendeparkeringstillståndet?

 • Varje boendeparkeringsområde har en unik områdesbokstav.
 • Tillståndet gäller endast på skyltsatta parkeringsplatser och gatusträckor inom ett boendeparkeringsområde. Skyltarna är märkta med samma bokstav samt samma eller högre taxenummer som du har beviljats. Boendeparkering med taxa 5 gäller till exempel även på platser med taxa 6 och 7 inom ditt område.

Hur länge gället boendeparkeringstillståndet?

Parkeringstillståndet gäller tills vidare under förutsättning att betalningen inkommit i tid och att villkoren för boendeparkering uppfylls.

Hantera ditt boendeparkeringstillstånd

Du kan använda e-tjänsten Hantera ditt boendeparkeringstillstånd för att kontrollera statusen på ditt tillstånd. Där kan du bland annat ändra taxa, anmäla bilbyte, begära uppehåll eller säga upp tillståndet, samt ändra kontaktuppgifter. Om du inte vill använda e-tjänsten kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen.

Ändra din taxa

Om du vill ändra din taxa måste den vara registrerad hos stadsmiljöförvaltningen senast den sista dagen i månaden innan du vill ha förändringen i din boendeparkering. Exempel: om du vill ändra din taxa från den 1 maj, meddelar du stadsmiljöförvaltningen detta senast den 30 april.

Byta fordon

Du kan själv göra fordonsbyte. Först när du har fått en bekräftelse på bytet från stadsmiljöförvaltningen börjar ditt nya boendeparkeringstillstånd gälla och du kan börja parkera på boendeparkeringsplatser.

Om du vill byta till ett annat fordon igen, eller tillbaka till det första, måste du vänta tills första vardagen efter byte nummer ett. Detta för att bytet ska registreras på stadsmiljöförvaltningen. Du kan alltså inte byta från fordon A till fordon B fredag kväll och sedan byta tillbaka från fordon B till A samma vecka. Då har inte det första bytet hunnit registreras.

Uppehåll/paus i parkeringstillståndet

Du kan tillfälligt avaktivera (pausa) ditt boendeparkeringstillstånd under högst tre kalendermånader. Du kan inte ändra eller bryta en paus.

Tillfälligt boendeparkeringstillstånd

När du har bilen på verkstad kan du få ett tillfälligt boendeparkeringstillstånd för en lånebil eller hyrbil. Om bilen är inlämnad på service eller reparation i mer än 14 dagar eller under upprepade tillfällen vill vi ha ett intyg från din verkstad. För att få ett tillfälligt boendekort måste du kontakta handläggare.

Säga upp boendeparkeringstillståndet

Om du vill att tillståndet ska upphöra att gälla måste du säga upp det. Du är betalningsskyldig för tillstånd som inte har sagts upp. Uppsägning ska göras skriftligt (via e-tjänsten ”mina parkeringstillstånd och dispenser”, brev till stadsmiljöförvaltningen, eller e-post till parkering@stadsmiljo.goteborg.se) senast sista vardagen i månaden för att tillståndet inte ska vara giltigt månaden efter.

Observera att du är betalningsskyldig för boendeparkeringen tills du eller stadsmiljöförvaltningen har sagt upp den. Ditt tillstånd kan sägas upp av stadsmiljöförvaltningen om inte villkoren för boendeparkering uppfylls. Betalning av boendeparkering avser alltid hela kalendermånader, oavsett när under månaden tillståndet börjar eller slutar gälla.

Skriv ut regler för boendeparkering

Regler för boendeparkering.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om boendeparkering så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}