Till sidans huvudinnehåll

Avgift för boendeparkering

Du betalar för din boendeparkering. Hur mycket du får betala beror på var i staden du bor.

Boendeparkeringstaxa

Det kan finnas flera taxor inom samma boendeparkeringsområde. I ansökan ska du därför ange vilken taxa som du önskar för ditt parkeringstillstånd. Om du inte anger taxa utfärdar stadsmiljöförvaltningen tillstånd med den högsta taxan inom boendeparkeringsområdet.

Avgifter för boendeparkering 2024
Taxa Avgift per månad inklusive moms Område
4 935 kr C, M
5 775 kr M, S, V, Ö, H
6 645 kr S, V, Ö, H
7 495 kr S, V, Ö, H
8 380 kr
9 285 kr G, L, K, Ä

Taxorna justeras årligen enligt konsumentprisindex plus 2,5 procent, enligt beslut från kommunfullmäktige.

Ändra din taxa

Om du vill ändra din taxa måste den vara registrerad hos stadsmiljöförvaltningen senast den sista dagen i månaden innan du vill ha förändringen i din boendeparkering. Exempel: om du vill ändra din taxa från den 1 maj, meddelar du stadsmiljöförvaltningen detta senast den 30 april.

Betalningsvillkor

Tillståndet ges för en månad i taget

Ansökan om boendeparkeringstillstånd kan göras när som helst direkt via e-tjänsten på webbplatsen, men du betalar alltid för en hel kalendermånad. Exempel: om du väljer att starta din boendeparkering den 20 mars betalar du ändå från den 1 mars.

Du betalar avgiften för boendeparkering varje månad i efterskott, antingen med faktura eller via autogiro. Betalningen av tillståndet ska ha kommit in till stadsmiljöförvaltningen senast den 27:e i varje månad. Det innebär att kostnaden för till exempel januari månad ska ha kommit in till stadsmiljöförvaltningen senast den 27 februari.

Tillståndet upphör att gälla vid sen betalning

Betalar du inte avgiften för boendeparkeringstillstånd i tid upphör tillståndet att gälla och du kommer att få parkeringsanmärkning.

Om betalningen är så sen att ärendet går till inkasso sägs ditt tillstånd upp och upphör helt att gälla. Om du vill ha ett nytt boendeparkeringstillstånd måste du ansöka på nytt och genomgå en förnyad prövning.

Betala via autogiro

Anmälan autogiro

Kom ihåg att ange ditt kundnummer på blanketten, det hittar du på fakturan.

Hantera ditt boendeparkeringstillstånd på webben

Du kan använda e-tjänsten Hantera ditt boendeparkeringstillstånd för att kontrollera statusen på ditt tillstånd. Där kan du bland annat ändra taxa, men även anmäla bilbyte, begära uppehåll eller säga upp tillståndet, och ändra kontaktuppgifter.

Boendeparkeringskartan

I parkeringskartan kan du se var det finns platser för boendeparkering i ditt område och vilken taxa som gäller.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om boendeparkering så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}