Till sidans huvudinnehåll

Parkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillstånd

Du som använder bilen mycket i jobbet och har extra stora behov av att parkera kan du ansöka om nyttoparkeringstillstånd.

Nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal

Nyttoparkeringstillstånd för viss vårdpersonal kan ges där det finns särskilda behov för parkering. Tillståndet gäller såväl på allmän plats som på tomtmark som tillhör Förvaltnings AB Framtiden med dotterbolag och som förvaltas av Göteborgs Stads Parkerings AB.

Dispens från parkeringsbestämmelse

Du som tillfälligt måste parkera där du annars inte får ska ansöka om dispens. Det kan till exempel gälla i samband med en flytt, en installation eller för att ställa upp ett arbetsfordon.
${loading}