Till sidans huvudinnehåll

Parkera på gatan

På en gata utan speciell skyltning kan du parkera bilen upp till 24 timmar i följd.

Regler för gatuparkering

På en gata eller allmän väg får du inom tättbebyggt område parkera högst 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före sön- och helgdag. Det gäller både på platser där det inte finns några vägmärken och där det är utmärkt med ett ”P” utan någon skylt under som säger något annat – till exempel ”2 tim”.

Regeln gäller inte i de fall generella regler förbjuder att du stannar eller parkerar, till exempel framför övergångställe, korsning, huvudled eller om särskild utmärkning med vägmärken anger något annat.

Parkering Göteborg har hand om stadens stora parkeringsplatser, till exempel Hedens och Focus parkeringshus.

Servicetid eller städtid/soptid

När det är servicetid (i folkmun städtid eller soptid) gäller samtidigt parkeringsförbud. Det som står på skylten är vad som gäller, vare sig det är helg, storhelg eller vardag.

Vill du se vilken servicetid som gäller där du bor?

Med hjälp av parkeringskartan kan du se vad som gäller i ditt område. Välj gatunamn eller klicka direkt i kartan. Tänk på att det alltid är skyltningen på gatusträckan eller för området som gäller.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om att parkera på gatan så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}