Till sidans huvudinnehåll

Flyttning av fordon


Att flytta bilar eller andra fordon som står fel är komplicerat. Det kan handla om skrotbilar på en parkeringsplats eller i naturen. Men det kan också handla om bilar som ägaren parkerat så att de är en trafikfara.

Fordon som står trafikfarligt eller hindrar trafiken får flyttas av kommunen.

Fordonet flyttas om det till exempel står för nära ett övergångsställe, på en busshållplats, i en lastplats eller hindrande vid en utfart eller ett garage. Cyklar som kan bedömas som skrot markeras med röd lapp och kan flyttas inom sju dygn.

Polisen kan berätta om ditt fordon blivit flyttat och var och när du kan hämta ut det.

Kostnaderna för transporten och förvaringen måste betalas innan fordonet kan hämtas. Kostnaden är normalt 1 000 kronor för en bil som hämtas under normal kontorstid och där inga extrakostnader tillkommit.

Vad kostar det att flytta ett fordon?

Fordon - bilar, släp och lastbilar

  • 1 000 kronor - korta flyttningar
  • 1 600 kronor - långa flyttningar (till uppställningsplats)
  • 40 kronor/dag - förvaring på uppställningsplats (fr.o.m. dag 3)
  • 1 600 kronor - borttransport och destruktion av fordonsvrak som inte hämtats ut
  • 2 000 kronor - borttransport och destruktion av fordonsvrak
  • 4 000 kronor - fordon över 3,5 ton

Cyklar

  • 300 kr - långa flyttningar (till uppställningsplats)
  • 0 kronor - förvaring på uppställningsplats
  • 300 kronor - borttransport och destruktion av cykelvrak

Övriga fordon

  • Avgiften motsvarar stadsmiljöförvaltningens kostnader för att flytta fordonet.

Vem betalar fordonsflytten?

Kostnaden betalas av ägaren. I de fall det inte finns någon fordonsägare får markägaren alltid stå för kostnaden. Fakturan för fordonsflytt skickas direkt till markägaren som själv kräver betalning från fordonsägaren.

Om du tycker det var fel att flytta ditt fordon eller har synpunkter på handläggningen kan du kontakta stadsmiljöförvaltningen och motivera varför du inte tycker att du ska betala. Skicka ditt brev till Stadsmiljöförvaltningen, Box 2403, 403 16 Göteborg eller e-posta till stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se. Stadsmiljöförvaltningen prövar därefter ärendet.

Vill du anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande?

Om du vill anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande, kontakta Göteborgs Stad.

Blankett för begäran av fordonsflytt

Blankett för begäran av fordonsflytt

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om flyttning av fordon så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}