Till sidans huvudinnehåll
Bilar som bärgas bort från en parkering.

Parkeringsregler

Felparkering

Om du ställt bilen så att den hindrar trafiken eller är en trafikfara kan den flyttas. Du kan också få betala en avgift om du parkerat fel. Avgiften varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är. Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.

Parkera på gatan

På en gata utan speciell skyltning kan du parkera bilen upp till 24 timmar i följd.

Flyttning av fordon

Att flytta bilar eller andra fordon som står fel är komplicerat. Det kan handla om skrotbilar på en parkeringsplats eller i naturen. Men det kan också handla om bilar som ägaren parkerat så att de är en trafikfara.
${loading}